The home of Eurovision lyrics

esc1963_lead

Norway
<< 1962 1964 >>
Song Information
Music: Dag Kristoffersen
Lyrics: Dag Kristoffersen
Conductor: Øivind Bergh
Eurovision Song Contest 1963
Position: 13th
Points: 0pts

Norwegian
I vinternattens favn med stjerner uten navn
Når sne og is og kulde dekker alt på jord
En morgen klar til gry og natt blir dag påny
En demringstime for mitt trette hjerte slår

Når solen sin bane har vendt
Og dagen har lysene tent
Når du er hos meg, da er natten forbi
Vi nynner på en glad melodi

Nå går vi med vår i vårt sinn
Mot sommer og solvarme inn
Og dagene kommer og dagene går
I kjærlighets gryende vår

Min egen, du er meg inderlig kjær
Symbolet på lys du er
Vår vinter er fjern, vår sommer er nær
Og du er min hjertenskjær

Når solen sin bane har vendt
Og dagen har lysene tent
Vår vinter er fjern, men vår sommer er nær
I morgensolens strålende skjær

Translation
In the embrace of the winter night with stars without names
When snow, ice and frost covers everything on earth
A morning ready for dawn and night becomes day again
An hour of dawn beats for my tired heart

When the sun has turned its course
And the day has lit its lights
When you are with me, then the night is over
We’re humming a happy melody

Now we walk with spring in our minds
Towards summer and heat from the sun
And the days come, and the days go
In the dawning spring of love

My own, you are so dear to me
You’re the symbol of light
Our winter is distant, our summer is near
And you are my heart’s beloved

When the sun has turned its course
And the day has lit its lights
Our winter is distant, but our summer is near
In the sparkling glow of the morning sun

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Visitors from around the world

free counters