The home of Eurovision lyrics

ase-kleveland_lead

Norway
<< 1965 1967 >>
Song Information
Music: Arne Bendiksen
Lyrics: Arne Bendiksen
Conductor: Øivind Bergh
Eurovision Song Contest 1966
Position: 3rd
Points: 15pts
Other versions
Norwegian German
Swedish

Norwegian
Jeg vet om en gammel mann, en som har levd lenge
Jeg vet om en gammel mann, en som har levd lenge
Han er så snill når han spør meg om hva som har hendt meg
Og om solen har brent meg

Jeg prater og søker trøst, han gynger i stolen
Han sier med sprukken røst: “Intet er nytt under solen”

Men hva har vel det å si om ting har hendt før meg?
Men hva har vel det å si om ting har hendt før meg?
Nei, det som gjør meg så vondt med alt det som han visste
At hans øyne er triste

Hva har jeg å vente på meg selv der i stolen?
Når han er så trist der nå, intet er nytt under solen

Translation
I know an old man, someone who has lived for a long time
I know an old man, someone who has lived for a long time
He’s so kind asking me what has happened to me
And if the sun had burnt me

I talk and seek comfort, he rocks in his chair
He says with a broken voice: “There’s nothing new under the sun”

But what does it matter if things happened before me?
But what does it matter if things happened before me?
No, what makes me hurt so much with all that he knew
That his eyes were sad

What can expect myself in that rocking chair?
When he’s so sad there now, there’s nothing new under the sun

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Visitors from around the world

free counters