The home of Eurovision lyrics

jahn-teigen_lead

Norway
<< 1977 1979 >>
Song Information
Music: Kai Eide
Lyrics: Kai Eide
Conductor: Carsten Klouman
Eurovision Song Contest 1978
Position: 20th
Points: 0pts
Other versions
Norwegian English

Norwegian
Hvil deg nå, du er sliten
Hvil din kropp før din kraft ebber ut
Vann pipler inn i dine sko
Du vandrer i regn

Mil etter mil etter mil
Etter mil etter mil etter mil

Søk mot meg hvis du lengter
Rett ditt sinn mot et annet sted
Komm hit hvor jeg er, hvor solen er nær
Du må ikke gå

Mil etter mil etter mil
Etter mil etter mil etter mil

Og det er langt å gå
Det er lengselen som driver deg
Mot et lys som du kan se, men ikke jeg

Tenk deg om nå hvor farer du hen
Du har vandret altfor lenge

Mil etter mil etter mil
Etter mil etter mil etter mil

Tenk deg om nå hvor farer du hen
Du har vandret altfor lenge

Mil etter mil etter mil
Etter mil etter mil etter mil
Etter mil etter mil etter mil
Etter mil etter mil etter mil
Etter mil

Translation
Rest now, you are worn out
Rest your body, before your power ebbs out
Water is trickling into your shoes
You are walking in the rain

Mile after mile after mile
After mile after mile after mile

Search me if you’re longing
Think in a different direction
Come here, where I am, where the sun is near
You can’t go

Mile after mile after mile
After mile after mile after mile

And it’s far to go
It is your longing that drives you
Towards a light that you see, but I can’t

Just think, where will you end
You have walked too long

Mile after mile after mile
After mile after mile after mile

Just think, where will you end
You have walked too long

Mile after mile after mile
After mile after mile after mile
After mile after mile after mile
After mile after mile after mile
After mile

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Visitors from around the world

free counters