The home of Eurovision lyrics

esc1988_lead

Norway
<< 1987 1989 >>
Song Information
Music: Erik Hillestad
Lyrics: Anita Skorgan
Conductor: Arild Stav
Eurovision Song Contest 1988
Position: 5th
Points: 88pts
Other versions
Norwegian English

Norwegian
Ingen vet hvem hun er
Ingen våger å gå for nær
Der hun står med høye rop
Og store øyne som aldri møter våre

Hun ser inn i glemte land
Man tror hun mangler forstand

Hun er en av de som våker ved flammen (For vår jord)
En av de som holder grenene sammen (For vår jord)
Hun ser at jorden er vår mor
Stå vakt for vår jord

Alle ser en annen vei
Praten stilner, vi veksler blikk og smiler
Hennes skrik er uten hud
Fra jorden bringer hun bud

Hun er en av de som våker ved flammen (For vår jord)
En av de som holder grenene sammen (For vår jord)

Hun er en av de som kaver i strømmen (For vår jord)
En av de som aldri våkner av drømmen (For vår jord)
Hun ser at jorden er vår mor

(Stå vakt) Og la flammen få brenne
(Stå vakt) Samme hva som vil hende
(Stå vakt) Stå vakt for vår jord

Translation
No one knows who she is
No one dares to go too close
Where she stands with loud cries
And large eyes that never meet ours

She looks into forgotten lands
People believe she has lost her mind

She is among those guarding the flame (For our earth)
One of those keeping the branches together (For our earth)
She sees that the earth is our mother
Stand guard for our earth

Everyone looks in another direction
The chattering dies out, we exchange glances and smile
Her screams are without skin
She carries a message from the earth

She is among those guarding the flame (For our earth)
One of those keeping the branches together (For our earth)

She is among those struggling in the current (For our earth)
One of those who never wake from the dream (For our earth)
She sees that the earth is our mother

(Stand guard) And let the flame burn
(Stand guard) No matter what happens
(Stand guard) Stand guard for our earth

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Visitors from around the world

free counters