The home of Eurovision lyrics

esc1990_lead

Finland
<< 1989 1991 >>
Song Information
Music: Janne Engblom, Kim Engblom,
Tina Krause
Lyrics: Stina Engblom
Conductor: Olli Ahvenlahti
Eurovision Song Contest 1990
Position: 21st
Points: 8pts
Other versions
Swedish Finnish
English

Swedish
Ooh yeah…

Fri, om jag frågar dig, säger du ej nej
Frihet har vi väl
Men, om du frågar mig, vad vår frihet är
Svarar jag så här:

Fri, vem av oss är fri?
Fri att tänka själv, att ärligt och stolt vara den vi är, whoa…
Rädd, rädd att göra fel, fångad i ett spel
Där de som är lika får leka med, whoa…

Säg, varför dessa krav
Vad gör mig så svag för ditt yttre skal?
Vem ger behoven fart?
Vem gör mig till slav under all reklam?

Fri, vem av oss är fri?
Fri att tänka själv, att ärligt och stolt vara den vi är, whoa…
Rädd, rädd att göra fel, fångad i ett spel
Där de som är lika får leka med, whoa…

Whoa… vem av oss är fri?
Fri att tänka själv, att ärligt och stolt vara den vi är, whoa…
Rädd, rädd att göra fel, fångad i ett spel
Där de som är lika får leka med, whoa…

Fri, vem av oss är fri?
Fri att tänka själv, att ärligt och stolt vara den vi är, whoa…
Rädd, rädd att göra fel, fångad i ett spel
Där de som är lika får leka med, whoa…

Fri?

Translation
Ooh yeah…

Free, if I ask you, you won’t say no
Don’t we have any freedom
But, if you ask me, what our freedom is
My answer is like this:

Free, which of us are free?
Free to think for ourselves, being honest and proud of yourself, whoa…
Afraid, afraid of doing wrong, caught in a game
Where those that are alike are allowed to join the game, whoa…

Tell me, why all these demands
What make me so weak in front of your outer shell?
Who generates the speed of needs?
Who makes me a slave to publicity?

Free, which of us are free?
Free to think for ourselves, being honest and proud of yourself, whoa…
Afraid, afraid of doing wrong, caught in a game
Where those that are alike are allowed to join the game, whoa…

Whoa… which of us are free?
Free to think for ourselves, being honest and proud of yourself, whoa…
Afraid, afraid of doing wrong, caught in a game
Where those that are alike are allowed to join the game, whoa…

Free, which of us are free?
Free to think for ourselves, being honest and proud of yourself, whoa…
Afraid, afraid of doing wrong, caught in a game
Where those that are alike are allowed to join the game, whoa…

Free?

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Visitors from around the world

free counters