The home of Eurovision lyrics

esc1993_lead

Slovakia
1994 >>
Song Information
Music: Jano Baláž, Jožo Ráž
Lyrics: B. Filan
Eurovision Song Contest 1993
Failed to Qualify
Other versions
Slovak English

Slovak
Cez more cez oheň láska nás prevedie
Hravo nás podvedie telom aj v duši
Len žiadne spovede lepšie nič nevedieť
V najlepšom prípade len niečo tušiť

Vie to aj piatičik, vie to riaditeľ školy
Že láska občas tak nádherne bolí
Miluje dotyky tance a gestá
Neverných odmení a verných trestá

Láska Bože, láska, kde Ťa ľudia berú
Vyhlasujem veľkú amnestiu na neveru
Láska Bože, láska, kde Ťa ľudia berú
Láska Bože, láska

Láska má recidívy tak dlho, kým sme živí
Nikdy jej nie je dosť, má čudnú minulosť
Láska je zázrak, ktorý sa koná bežne
Chalani sú z nej chorí, dievčatá také nežné

Láska je kukla, ktorá sa na motýľa zmení
Až keď mu krídla zhoria vie pravdu o plameni

Láska Bože, láska, kde Ťa ľudia berú
Vyhlasujem veľkú amnestiu na neveru
Láska Bože, láska, kde Ťa ľudia berú
Láska Bože, láska

Láska Bože, láska, kde Ťa ľudia berú
Vyhlasujem veľkú amnestiu na neveru
Láska Bože, láska, kde Ťa ľudia berú
Láska Bože, láska

Láska Bože, láska, kde Ťa ľudia berú
Vyhlasujem veľkú amnestiu na neveru
Láska Bože, láska, kde Ťa ľudia berú
Láska Bože, láska

Translation
Over the sea, over the fire, love takes us
It playfully deceives us with the body and in the soul
Just no confessions, it’s better to know nothing
Or in the best case, just to anticipate something

A fifth-grader knows, the headmaster of the school knows
That love sometimes so splendidly hurts
It likes touches, dances and gestures
It rewards the unfaithful ones
And punishes the faithful ones

Love oh God, love, where do people find you
I announce a great amnesty to infidelity
Love oh God, love, where do people find you
Love oh God, love

Love has relapses, as long as we live
There’s never enough of it, it has a strange past
Love is a miracle, which happens quite often
Little boys get ill from it, and little girls so frail

Love is music, which is turning into a butterfly
But only when its wings get burned it knows the truth about the flame

Love oh God, love, where do people find you
I announce a great amnesty to infidelity
Love oh God, love, where do people find you
Love oh God, love

Love oh God, love, where do people find you
I announce a great amnesty to infidelity
Love oh God, love, where do people find you
Love oh God, love

Love oh God, love, where do people find you
I announce a great amnesty to infidelity
Love oh God, love, where do people find you
Love oh God, love

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Visitors from around the world

free counters