The home of Eurovision lyrics

esc1997_lead

Sweden
<< 1996 1998 >>
Song Information
Music: Stephan Berg
Lyrics: Stephan Berg
Conductor: Curt-Eric Holmquist
Eurovision Song Contest 1997
Position: 14th
Points: 36pts
Other versions
Swedish English

Swedish
Jag ser en flicka dansa genom natten
Ler så alla hjärtan stannar
Fast jag har vandrat genom eld och vatten
Rör hon mig som ingen annan

Och om hon faller för mig förändras allt
Om hon ser att den man hon väntar på
Det är jag, det kan bli hon och jag

Bara hon älskar mig
Får jag den ängel hela himlen saknar
Och den enda kvinna jag vill ha igen

Bara hon älskar mig
Blir jag den man hon ser i sina drömmar
Alla andra har förlorat
Hon kan aldrig älska utan mig

Jag vågar inte möta hennes blickar
Visa att mitt hjärta brinner
Hur ska jag nånsin fånga denna flicka
Fråga innan hon försvinner

Fast andra män kunde dö for hennes skull
Så förstår jag att ingen ser
Vad hon vill ha, det gör bara jag

Bara hon älskar mig
Får jag den ängel hela himlen saknar
Och den enda kvinna jag vill ha igen

Bara hon älskar mig
Blir jag den man hon ser i sina drömmar
Alla andra har förlorat
Hon kan aldrig älska utan mig

Jag har inget kvar att leva för
Ingenting är värt nåt om inte vi finner varandra
Vi blir ett

Bara hon älskar mig
Får jag den ängel hela himlen saknar
Och den enda kvinna jag vill ha igen

Bara hon älskar mig
Blir jag den man hon ser i sina drömmar
Alla andra har förlorat
Hon kan aldrig älska utan…

Bara hon älskar mig
Blir jag den man hon ser i sina drömmar
Hon kan aldrig älska utan mig

Translation
I see a girl dance through the night
Smiling so all the hearts stop
Even though I walked through fire and water
She touches me like nobody else

And if she falls for me everything will change
For she’ll see that the man she waited for
It is me, it could be she and I

If only she loves me
I’ll have the angel the whole of heaven looks for
And the only woman I want to have again

If only she loves me
I become that man she sees in her dreams
All the others have lost
She can never love without me

I don’t dare to meet her looks
Show that my heart is on fire
How will I ever catch this girl
Ask before she disappears

Even though other men could die for the her sake
I understand what nobody sees
What she wants, it is only me

If only she loves me
I’ll have the angel the whole of heaven looks for
And the only woman I want to have again

If only she loves me
I become that man she sees in her dreams
All the others have lost
She can never love without me

I’ve nothing left to live for
Nothing is worth anything unless we find each other
We become one

If only she loves me
I’ll have the angel the whole of heaven looks for
And the only woman I want to have again

If only she loves me
I become that man she sees in her dreams
All the others have lost
She can never love without…

If only she loves me
I become that man she sees in her dreams
She can never love without me

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Visitors from around the world

free counters