The home of Eurovision lyrics

fomins-kleins_lead

Latvia
<< 2003 2005 >>
Song Information
Music: Tomass Kleins
Lyrics: Guntars Račs
Eurovision Song Contest 2004
Semi-final
Semi-final position: 17th
Semi-final points: 23pts
Final
Final position: DNQ
Final points: DNQ
Other versions
Latvian English
Estonian Polish
Russian Ukrainian
Finnish Dutch
Latvian/Belarusian

Latvian
Nana, nana nanana
Nana nanana nana

Kad nav vairs nekā, es domāju tā
Man paliek vēl dziesma ko nodziedāt tev
Par laimi, ko liet, Par ceļu, ko iet
Kā vilcieni projām pa metāla sliedēm

Uz tālajām pieturām Ziemeļpolā
Kur brīvība dzīvo, bet vairāk nekā
Ik reizi, kad tālumā brīnumu jūt
Es vēlos vēl tuvāk tev būt

Nekā, kad nav vairs nekā
Es vēlos tev nodziedāt dziesmu par laimi
Kas nāk, kas negaidot nāk
Un paņem aiz rokas mūs
Dziesma par laimi, kas būs

Kad nav vairs nekā, es domāju tā
Man paliek vēl debesīs skrejošais vējš
Un saule, kas riet, tālie ceļi ko iet
Pār septiņiem kalniem un deviņām jūrām

Uz siltajām zemēm kā gājputni jau
Tur viss ir kā sapnī, bet tevis tur nav
Ik reizi, kad tālumā brīnumu jūt
Es vēlos vēl tuvāk tev būt

Nekā, kad nav vairs nekā
Es vēlos tev nodziedāt dziesmu par laimi
Kas nāk, kas negaidot nāk
Un paņem aiz rokas mūs
Dziesma par laimi, kas būs

Hey…

Nana, nana nanana
Nana nanana nana
Nana nanana nana
Nanana nana, nanana nana nana

Nekā, kad nav vairs nekā
Es vēlos tev nodziedāt dziesmu par laimi
Kas nāk, kas negaidot nāk
Un paņem aiz rokas mūs
Dziesma par laimi, kas būs

Nekā, kad nav vairs nekā
Es vēlos tev nodziedāt dziesmu par laimi
Kas nāk, kas negaidot nā
Un paņem aiz rokas mūs
Dziesma kas būsk

Dziesma par laimi, kas būs

Translation
Nana, nana nanana
Nana nanana nana

When there is nothing else, I think that
I still have a song I can sing to you
About happiness we feel, about a road that goes
Like a train on metal rails

To faraway stations on the North Pole
Where freedom lives, and nothing else
Each time when I feel miracles in the distance
I want to be closer to you

Nothing, when there is nothing else
I want to sing you a song about happiness
That comes, that comes unexpectedly
And takes us by the hand
A song about happiness to come

When there is nothing else, I think that
I still have the wind that runs up to the sky
And the sun that rises, faraway roads that cross
Seven mountains and nine seas

To warmer lands like birds of passage
There everything is just like in a dream, but you are not there
Each time when I feel miracles in the distance
I want to be closer to you

Nothing, when there is nothing else
I want to sing you a song about happiness
That comes, that comes unexpectedly
And takes us by the hand
A song about happiness to come

Hey…

Nana, nana nanana
Nana nanana nana
Nana nanana nana
Nanana nana, nanana nana nana

Nothing, when there is nothing else
I want to sing you a song about happiness
That comes, that comes unexpectedly
And takes us by the hand
A song about happiness to come

Nothing, when there is nothing else
I want to sing you a song about happiness
That comes, that comes unexpectedly
And takes us by the hand
A song to come

A song about happiness to come

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Visitors from around the world

free counters