The home of Eurovision lyrics

Armenia
<< 2017
Song Information
Music: Sevak Khanagyan
Lyrics: Anna Danielyan, Victoria Maloyan
Eurovision Song Contest 2018
Semi-final
Semi-final position: 15th
Semi-final points: 79pts
Final
Final position: DNQ
Final points: DNQ

Armenian
Khul u hamr yen k’aminery
Yerb hogu khork’um andund e
Im ynkery menut’yunn e darrnum

I՞nch’ arzhek’ uni k’vo sery
Na talis e parz ayd harts’y
Amperin, vor k’vo kerparn yen arrnum

I՞nch’ arzhen khent’i verk’ery
Vor bats’el e k’vo ayd sery՝
Goyut’yuns p’akelov irenum

Qami, qami
Ayd vo՞wr yes tarel tak’ im hushery
Qami, qami
Du to՛wr indz t’ever, vor hetevem k’ez
Qami

Yes p’akum yem im ach’k’ery
Vow t’vum e, t’e tesnum yem
Ayn ughin, vor depi k’ez e berum

Stakhos ein astghery
Vor asum ein, t’e anpart e
Sery ayn hogu, vor luys e p’ntrum

Qami, qami
Ayd vo՞wr yes tarel tak’ im hushery
Qami, qami
Du to՛wr indz t’ever, vor hetevem k’ez

Qami (Du to՛wr indz t’ever, du to՛wr indz t’ever)
Qami (Vor savarrnem depi ver yes)

Qami (Du to՛wr indz t’ever, du to՛wr indz t’ever)
(Vor savarrnem depi ver yes)

Qami (Du to՛wr indz t’ever, du to՛wr indz t’ever)
(Vor savarrnem depi ver yes)

Qami (Du to՛wr indz t’ever, du to՛wr indz t’ever)
(Vor savarrnem depi ver yes)

Armenian script
Խուլ ու համր են քամիները
Երբ հոգու խորքում անդունդ է
Իմ ընկերը մենությունն է դառնում

Ի՞նչ արժեք ունի քո սերը
Նա տալիս է պարզ այդ հարցը
Ամպերին, որ քո կերպարն են առնում

Ի՞նչ արժեն խենթի վերքերը
Որ բացել է քո այդ սերը՝
Գոյությունս փակելով իրենում

Քամի, քամի
Այդ ո՞ւր ես տարել տաք իմ հուշերը
Քամի, քամի
Դու տո՛ւր ինձ թևեր, որ հետևեմ քեզ
Քամի

Ես փակում եմ իմ աչքերը
Ու թվում է, թե տեսնում եմ
Այն ուղին, որ դեպի քեզ է բերում

Ստախոս էին աստղերը
Որ ասում էին, թե անպարտ է
Սերը այն հոգու, որ լույս է փնտրում

Քամի, քամի
Այդ ո՞ւր ես տարել տաք իմ հուշերը
Քամի, քամի
Դու տո՛ւր ինձ թևեր, որ հետևեմ քեզ

Քամի (Դու տո՛ւր ինձ թևեր, դու տո՛ւր ինձ թևեր)
Քամի (Որ սավառնեմ դեպի վեր ես)

Քամի (Դու տո՛ւր ինձ թևեր, դու տո՛ւր ինձ թևեր)
(Որ սավառնեմ դեպի վեր ես)

Քամի (Դու տո՛ւր ինձ թևեր, դու տո՛ւր ինձ թևեր)
(Որ սավառնեմ դեպի վեր ես)

Քամի (Դու տո՛ւր ինձ թևեր, դու տո՛ւր ինձ թևեր)
(Որ սավառնեմ դեպի վեր ես)

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Visitors from around the world

free counters