The home of Eurovision lyrics

alexander-rybak_lead

Song Information
Music: Alexander Rybak
Lyrics: Alexander Rybak

Norwegian
Jeg vil bort, jeg vil frem, jeg vil se, jeg vil leve
Jeg har prøvd, jeg har lært, var det verdt all strevet
Min sjel vil så mangt, men synet ble trangt
Hvem er du, se på meg, vil du være min venn

Jeg ble redd, jeg ble gal, ville få, ville finne
Og jeg glemte til sist hva jeg var innerst inne
Mitt hjerte har talt, mitt sinn har befalt
Og jeg vet jeg er klar for å leve igjen

Mitt hjem er her, blandt fjell og trær
Jeg traller i vei, forelska i deg
Du deler min sorg, din skog er min borg
Kom lys på min sti, her hos deg vil jeg bli

Gi meg liv, gi meg lit, gi meg lyden av bilder
Og jeg synger så gjerne til stemmen forsvinner
For valget er tatt og savnet forlatt
Du er lyset i natt, vil du danse med meg

Mitt hjem er her, blandt fjell og trær
Jeg traller i vei, forelska i deg
Du deler min sorg, din skog er min borg
Kom lys på min sti, her hos deg vil jeg bli

Mitt hjem er her, blandt fjell og trær
Jeg traller i vei, forelska i deg
Du deler min sorg, din skog er min borg
Kom lys på min sti, her hos deg vil jeg bli

Mitt hjem, mitt hjem er her, blandt fjell og trær
I vei, forelska i deg
Du deler min sorg, din skog er min borg
Kom lys på min sti, her hos deg vil jeg bli

Translation
I want to go away, I want to go forward, I want to see, I want to live
I have tried, I have learnt, was it worth all the struggle
My soul wants it so much, but the sight became narrow
Who are you, look at me, do you want to be my friend

I became afraid, I became mad, I wanted to get, wanted to find
And I forgot in the end what I was deep inside
My heart has spoken, my mind has ordered
And I know I am ready to live again

My home is here, amongst mountains and trees
I sing as I’m falling in love with you
You share my grief, your forest is my fortress
Come, light my path Here with you I want to stay

Give me life, give me trust, give me the sound of images
And I’ll willingly sing until the voice disapears
Becase the choice has been made and the losses left behind
You are the light tonight, would you dance with me

My home is here, amongst mountains and trees
I sing as I’m falling in love with you
You share my grief, your forest is my fortress
Come, light my path Here with you I want to stay

My home is here, amongst mountains and trees
I sing as I’m falling in love with you
You share my grief, your forest is my fortress
Come, light my path Here with you I want to stay

My home, my home is here, amongst mountains and trees
I’m falling in love with you
You share my grief, your forest is my fortress
Come, light my path Here with you I want to stay

Alexander Rybak’s Eurost☆r Page

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Visitors from around the world

free counters