The home of Eurovision lyrics

Song Information
Music: Alexander Rybak
Lyrics: Mats Paulson
Other versions
English Swedish

Swedish

Djupt i ditt hjärta där finns det ett rum
Och jag har en nyckel ditt in
Vart du än far över hela vår jord
Jag följer dig i fantasin

Den dag du ska du välja den man du vill ha
En tvekan jag hör i din röst

För en hemlighet finns som vi båda förstår
En tanke som skänker mig tröst
Ja, en hemlighet finns som vi båda förstår
Den tanken känns skön i mitt bröst

För där finns massor av män som är bättre än jag
Som kommer till dig med fina förslag
Men en sak, Maria, jag mins den som nyss
Din första kyss

Vart än jag far så finns i förvar
Din värme och minnet jag fick
Trots tiden som går, i årstiders spår
Finns tanken på vårt ögonblick

En dag ska vägarna föra mig hem
Jag tänker på det varje natt

Den hemlighet finns som vi två kan förstå
En tanke som gör mig besatt
Ja, en hemlighet finns som vi två kan förstå
En tanke som gör mig besatt

För där finns flickor i mängd, vem jag vill kan jag få
Men för mig så är du den enda ändå
För en sak, Maria, jag minns den som nyss
Min första kyss

Djupt i min själ finns förtvivlan och hopp
Var finns alla tankar du gav?
Och nu vill jag resa runt hela vår värld
Och söka nå’n att hålla av

Förtvivlad jag säger: Det finns inget slut
Men jag vet vi ska träffas igen

För en hemlighet finns som vi båda förstår
Vi kan vara tillsammans min vän
Ja, en hemlighet finns som vi båda förstår
För evigt tillsammans igen

För där finns många som säger att kärlek är blind
Men vår lever i ljus, i sommar och vind
För vi har varandra och minns den som nyss
Vår första kyss

Translation

Deep in your heart there is a room
And I have a key into it
Wherever you go all over the world
I will follow you in my fantasy

The day you will choose the man you will have
A doubt I hear in your voice

Because there is a secret we both understand
A thought that gives me comfort
Yes there’s a secret that we both understand
This thought feels good in my heart

Because there are lots of men who are better than I
That come to you with great suggestions
But one thing, Maria, I remember as recently
Your first kiss

Wherever I go it is kept safe
Your warmth and the memory I have
Despite the time that passes, in the season’s tracks
Exists the thought of our moment

One day the roads will take me home
I think of this every night

The secret exists that the two of us can understand
A thought that makes me obsessed
Yes, a secret exists that the two of us can understand
A thought that makes me obsessed

Because there are girls in abundance, whomever I want I can have
But for me you are still the only one
Because one thing, Maria, I remember it recently
My first kiss

Deep in my heart there’s despair and hope
Where are all the thoughts that you gave?
And now I want to travel all around the world
Searching for someone to care for

Despairing I say: There is no end
But I know we will meet again

Because a secret exists that we both understand
We can be together my friend
Yes, a secret exists that we both understand
Forever together again

Because there are many who say that love is blind
But our live in light, summer and wind
Because we have each other and remember it recently
Our first kiss

Alexander Rybak’s Eurost☆r Page

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Visitors from around the world

free counters