The home of Eurovision lyrics

Song Information
Music: Mats Paulson
Lyrics: Mats Paulson

Swedish

Jag föddes ur havet vid vindarnas lek
Och väcktes i vågornas dans
Och spolades upp på den grönskande strand
Och visste med ens att jag fanns

Jag kände mig hungrig, då åt jag mig mätt
Av frukter som föll i min hand
Men oron blev stor för kommande da’r
Som levande känner ibland.

Nu lyssnar jag tryggt till de lugnande slag
Som endast mitt hjärta kan ge
Jag räknar ej längre de tider som flyr
Jag fruktar ej vad som ska ske

Innesluten i jordens famn ska du alltid vara
Vem du är och vad du är behöver ingen förklara
Tiden går och den står still, allting finns och hör dig till
Innesluten i jordens famn ska du alltid vara

Translation

I was born out of the sea by the play of the winds
And was woken in the dance of the waves
And was washed up on the verdant shore
And I knew at once that I existed

I felt hunger and I ate my fill
Of the fruits that fell into my hand
But the worry became big for future days
Like the living feels sometimes

Now I listen safe to the calm beats
That only my heart can give
I don’t count anymore the fleeing time
I fear not what will happen

Enclosed in the earth’s embrace you shall always be
Who you are and what you are nobody needs to explain
Time goes and time stand still, everything exists and belongs to you
Enclosed in the earth’s embrace you shall always be

Alexander Rybak’s Eurost☆r Page

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Visitors from around the world

free counters