The home of Eurovision lyrics

Norwegian

Én, og så to, og så tre, og så fir
Og så én, og så to, og så tre, og så fir
Og én, og så to, og så tre, og så fir
Og så én, og så to, og så tre og så fir

Kjærlighet gjør blind helt til fela ryker
Gamle toner spilles av en ny stryker
Hardt slag for enhver spellemann
Både skrøpelig og elegant

Står og klemmer kviser
Flekser minimuskler i speilet
Kan ikke feile med den sjarmen, der
Gid 100-lapper regnet

På jakt etter skjegg og bart
Skulle hatt et kart, der han står
Null funn, men alikevel raker han haka sår
En siste sjekk på håret, før han ramler ut av døra
Akkurat for seint til trikken der han løper gjennom søla

Panna renner, svett i henda, armhulene sikler
Melkesyra sitrer, bare beina ikke svikter
Endelig framme, klissvåt og med lommeboka glemt
Får han kjapt følelsen av at dette aldri skjer igjen, for

Hu begynte å flørte med kjekkere menn
Så jeg bytta bort kua, fikk fela igjen
Nå skal d’ikke mangle på damer og schpenn
For han bytta bort kua, fikk fela igjen

Én, og så to, og så tre, og så fir
Og så én, og så to, og så tre, og så fir
Og én, og så to, og så tre, og så fir
Og så én, og så to, og så tre og så fir

Gjennomsyret av beklemthet
Selv om typen er bekjent med stereotypiske jenter
Men pengeproblemer begrenser seleksjonen av ingredienser

Så konsekvensen blir temmelig forglemmelig
Som enderim i beste sendetid
I det han river i til kvelden er forbi

Med sin egen kjærlighetseliksir
Coca Cola svir i lommeboka
Men en go’kar som han må holde hodet kaldt
Og håper å få a på kroken med sang

Men det er ikke noe på gang
Med mangel på kroner og god proviant
Forsvant a på do med en modigere mann
Som banket i bordet med bankkort

Alexander var ikke interessant nok
For denne damas elegante mannstokt
For ett melodramatisk komplott

Slått av sitt eget paradoks
Men med bråtevis av list er han den evinnelige optimist
For livet er en fiolin, med behov for en fiolinist

Hu begynte å date med rikere menn
Vel jeg bytta bort kua, fikk fela igjen
Nå skal d’ikke mangle på damer og schpenn
For han bytta bort kua, fikk fela igjen

Rai lala…

Okay, ny taktikk
Alle gode ting er tre
Nå har han blitt både pen og rik
Men det hjelper visst ikke det

Man er sin egen lykkes smed
Skjebnen vil aldri gi deg fred
Har man først nådd til topps
Kan det bare gå ned

Fela har fått en annen klang
Gått på samme smellen, gang på gang
Veien mot suksess kan ofte føles unødvendig lang
Og når gode råd er dyre

Kan man si at det er flaks at man har masse schpenn
Klok av skade lærer man av det som har hendt
Og prøver seg på nytt igjen

Jeg tok med den peneste dama på fest
Og dro med en kompis for å ta en liten test
De to gikk avsted for å snakke privat
Jeg trodde de bare sku’ slå av en prat

5 minutter ble til 10
Han ble utålmodig
Hadde bestevennen fått a på gli?

Nysgjerrigheten førte han mot stedet hvor han hadde sett dem gå forbi
Det som møtte han bak døra da ga han mest løst til å grine
For der lå hans to nærmeste på gølvet og klinte

Jeg så henne kline med min beste venn
Så jeg bytta bort kua, fikk fela igjen
Nå skal d’ikke mangle på damer og schpenn
For han bytta bort kua, fikk fela igjen

Én, og så to, og så tre, og så fir
Og så én, og så to, og så tre, og så fir
Og én, og så to, og så tre, og så fir
Og så én, og så to, og så tre og så fir

Nå skal d’ikke mangle på damer og schpen

Jeg bytta bort kua
Fikk fela igjen

Translation

One and a-two and a-three and a-four
And a-one and a-two and a-three and a-four
And one and a-two and a-three and a-four
And a-one and a-two and a-three and a-four

Love makes blind until the fiddle breaks
Old tones are being played by a new stroker
A hard blow for any fiddler
Both fragile and elegant

Standing squeezing pimples
Flexing minimusles in the mirror
Can’t go wrong with that charm, there
If only 100-notes were raining

In search for a beard and moustache
He needed a map, standing there
Nothing found, but still he shaves his chin ’till it’s sore
A final check on the hair, before stumbling out the door
Running through the mud just in time to miss the tram

Forehead pouring, sweaty palms, his armpits are drooling
Lactic acid pounding, hopefully his legs won’t fail
Finally there, soaking wet and with the wallet forgotten
He quickly gets the feeling this won’t happen again, ‘cos

She started to flirt with more handsome men
So I traded the cow, and got back my fiddle again
Now there’ll be no shortage of ladies and cash
For he traded the cow, and got back the fiddle again

One and a-two and a-three and a-four
And a-one and a-two and a-three and a-four
And one and a-two and a-three and a-four
And a-one and a-two and a-three and a-four

Awash with awkwardness
Although he is familiar with stereotypical girls
But money problems limit the selection of ingredients

So the consequence is kind of an oversight
Like prime-time end rhymes
As he pays all evening

For his very own love potion
Coca Cola burns a hole through his wallet
But a batchelor like him has to keep his cool
And hopes to get her by singing a song

But nothing’s going on
With a lack of funds and good provisions
She disappeared into the bathroom with a braver man
Who beat him by carrying a credit card

Alexander wasn’t interesting enough
For this lady’s elegant manhunt
What a melodramatic conspiracy

Beaten by his own paradox
But with guile enlisted he shows he’s the eternal optimist
For life is a violin, with the need for a violinist

She started to date richer men
Well I traded the cow, and got back my fiddle again
Now there’ll be no shortage of ladies and cash
For he traded the cow, and got back the fiddle again

Rai lala…

Okay, new tactic
Third time’s the charm
Now he’s both handsome and rich
But it doesn’t seem to help

You create your own fortune
Destiny will never leave you alone
When you’ve reached the top
The only way to go is down

The fiddle has a different sound
Hit the same wall, over and over
The road to success often feels unreasonably long
And when times are tough

You can often say it’s lucky to have a lot of cash
Wise of damage, you learn from faults
And try over again

I brought the prettiest girl to a party
And dragged along a friend for a little test
The two went off to talk privately
I thought that they were only off for a chat

5 minutes turned to 10
He got impatient
Had his best friend hit it off with her?

Curiosity led him to a place where he’d seen them pass by
The sight that met him behind the door made him want to weep
For there on the floor were his two closest friends making out

I saw her making out with my best friend
So I traded the cow, and got back my fiddle again
Now there’ll be no shortage of ladies and cash
For he traded the cow, and got back the fiddle again

One and a-two and a-three and a-four
And a-one and a-two and a-three and a-four
And one and a-two and a-three and a-four
And a-one and a-two and a-three and a-four

Now there’ll be no shortage of ladies and cash

I traded the cow
Got the fiddle back again

Alexander Rybak’s Eurost☆r Page

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Visitors from around the world

free counters