The home of Eurovision lyrics

Song Information
Music: Uno Svenningsson
Lyrics: Uno Svenningsson

Originally by Uno Svenningsson

Swedish
Under ytan
Finns stora och små
Under ytan
Finns det skratt och gråt

Det finns mycket där som händer
Som vi inte kan förstå
Men vi hittar alltid svaren
Där i botten av oss själva
Under ytan

Jag vet, jag vet, jag vet att du finns där
Jag vet, jag vet, jag vet
Jag vet, jag vet, jag vet

Jag vet, jag vet, jag vet att du finns där
Jag vet, jag vet, jag vet
Jag vet, jag vet, jag vet

Det skrattas och det skålas
Men slutar snart i kaos
Någon sparkar och slår en stackare där
Som är helt utan chans

Jag ser att ingen verkar bry sig
Och inte heller jag
Rädslan är för stor och stark
För att göra något alls

Under ytan
Skäms jag för mig själv
Under ytan
Bränner bilden mig, bilden mig, bilden mig

Jag vet, jag vet, jag vet att du finns där
Jag vet, jag vet, jag vet
Jag vet, jag vet, jag vet

Jag vet, jag vet, jag vet att du finns där
Jag vet, jag vet, jag vet
Jag vet, jag vet, jag vet

Jag tänker på dig ofta
Om du varit min egen bror
Då hade också jag förvandlats
Till ett monster utan nåd

När jag ser all den ondska
Som vi människor släppt lös
Det meningslösa lidandet
Då har jag svårt att förstå

Att alla har vi varit barn
Och hjälplösa nån gång
Älskat utan gränser
Älskat utan tvång

Under ytan
Är vi alla små
Under ytan
Kan en god själ förgås

Translation
Under the surface
There’s great and small
Under the surface
There’s laughter and tears

There’s so much going on there
That we cannot understand
But we’ll always find the answer
There, at the bottom of ourselves
Under the surface

I know, I know, I know that you’re there
I know, I know, I know
I know, I know, I know

I know, I know, I know that you’re there
I know, I know, I know
I know, I know, I know

They’re laughing and cheering
But soon it all ends in chaos
Someone kicks and hits a sissy
Who hasn’t got a chance

I see that no one seems to care
And neither do I
The fear is too great and strong
To do anything at all

Under the surface
I’m ashamed of myself
Under the surface
Images burn me, the images to me, the images to me

I know, I know, I know that you’re there
I know, I know, I know
I know, I know, I know

I know, I know, I know that you’re there
I know, I know, I know
I know, I know, I know

I often think about you
As if you were my own brother
I had changed too
Into a merciless monster

When I see all the evil
That we, as human beings, have unleashed
The senseless suffering
Then I find it hard to understand

That we all were a children once
And helpless we were once
We have loved without limits
We have loved unconditionally

Under the surface
We’re all small
Under the surface
A good soul can be lost

Loreen’s Eurost☆r Page

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Visitors from around the world

free counters