The home of Eurovision lyrics

monica-manucharova_lead

Armenia
<< 2007 2009 >>
Song Information
Music: Monica Manucharova
Lyrics: Meri Mzdzhoyan
Junior Eurovision Song Contest 2008
Position: 8th
Points: 59pts

Armenian
Yerknits’ ijats mi luys kartses p’arvets’ hogus
Mi meghedi luse kartses hnch’yel uzets’
Heto hankarts luysits’ mi havk’ ijav usis
Shoyets’ t’yevov hre indz u chakhrel sksets’

Yergn im ays hnch’um e, na hreghen t’rrch’un e
Andadar p’ntrum e, vor buynn ir na gtni
Yergn im ays hnch’um e, na vosket’yev t’rrch’un e
T’vogh yergn im varr gtni dzez, dzer hogin mtni

Yergern arevashogh zenk’yern yen mer p’aylogh
Mer uzhn yen azdets’ik yergery geghets’ik
Angam dzhvar pahin misht yergn e mer koghk’in
K’ayli t’vogh arrhavet, im yergy misht indz het

Yergn im ays hnch’um e, na hreghen t’rrch’un e
Andadar p’ntrum e, vor buynn ir nagttni
Yergn im ays hnch’um e, na vosket’yev t’rrch’un e
T’vogh yergn im varr gtni dzez, dzer hogin mtni

Yergn im ays hnch’um e, na hreghen t’rrch’un e
Andadar p’ntrum e, vor buynn ir nagttni
Yergn im ays hnch’um e, na vosket’yev t’rrch’un e
T’vogh yergn im varr gtni dzez, dzer hogin mtni

T’vogh yergn im varr gtni dzez, hnch’i haverzh

Armenian script
Երկնից իջած մի լույս կարծես փարվեց հոգուս
Մի մեղեդի լուսե կարծես հնչել ուզեց
Հետո հանկարծ լույսից մի հավք իջավ ուսիս
Շոյեց թեւով հրե ինձ ու ճախրել սկսեց

Երգն իմ այս հնչում է, նա հրեղեն թռչուն է
Անդադար փնտրում է, որ բույնն իր նա գտնի
Երգն իմ այս հնչում է, նա ոսկեթեւ թռչուն է
Թող երգն իմ վառ գտնի ձեզ, ձեր հոգին մտնի

Երգերն արեւաշող զենքերն են մեր փայլող
Մեր ուժն են ազդեցիկ երգերը գեղեցիկ
Անգամ դժվար պահին միշտ երգն է մեր կողքին
Քայլի թող առհավետ, իմ երգը միշտ ինձ հետ

Երգն իմ այս հնչում է, նա հրեղեն թռչուն է
Անդադար փնտրում է, որ բույնն իր նագտտնի
Երգն իմ այս հնչում է, նա ոսկեթեւ թռչուն է
Թող երգն իմ վառ գտնի ձեզ, ձեր հոգին մտնի

Երգն իմ այս հնչում է, նա հրեղեն թռչուն է
Անդադար փնտրում է, որ բույնն իր նագտտնի
Երգն իմ այս հնչում է, նա ոսկեթեւ թռչուն է
Թող երգն իմ վառ գտնի ձեզ, ձեր հոգին մտնի

Թող երգն իմ վառ գտնի ձեզ, հնչի հավերժ

Translation
A light came down from the sky and entered my soul
A newly-born song as if wanted to sound
But suddenly a bird came down from above onto my shoulder
Caressed me with her tender wings and began flying

My song is like a fiery bird
It always looks for its shelter
My song is like a bird with golden wings
Let this song find you and enter your soul

All the shiny songs are our glittering weapons
All the beautiful and compelling songs are our strength
The songs are even with us in difficult times
Let my song always stay in step with me

My song is like a fiery bird
It always looks for its shelter
My song is like a bird with golden wings
Let this song find you and enter your soul

My song is like a fiery bird
It always looks for its shelter
My song is like a bird with golden wings
Let this song find you and enter your soul

Let this song find you and sound out forever

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Visitors from around the world

free counters