The home of Eurovision lyrics

vladimir-arzumanyan_lead

Armenia
<< 2009 2011 >>
Song Information
Music: Vladimir Arzumanyan
Lyrics: Vladimir Arzumanyan
Junior Eurovision Song Contest 2010
Position: 1st
Points: 120pts

Armenian
Mi aghjik ka mer bakum, na dashnamur e nvagum
Indz tesnum e herrvits’, ir champ’an e t’yek’um
Hents’ k’aylum yem ir koghk’ov, neghanum, herranum e mi khosk’ov
Yes sirum yem nran, ch’i ants’num da nra mtk’ov

El inch’ anem ch’gitem, vor na indz barev ta yev imana
Vor sirum yem iren, Mama, de asa hima
El inch’ anem ch’gi’m, vor na indz barev ta yev imana
Vor sirum yem iren, Mama, de asa hima
Mama, de asa hima, Mama

Hey, lsir du yergy ays, grel yem ayn, vor imanas
Kan khagher ashkharhum, bayts’ indz het ch’yes khaghum
Ch’yem sirum nvagy k’vo, arravotits’ minch’ yereko
Parapum yes, isk yes tarrapum yem anverj ayspes

El inch’ anem ch’gitem, vor na indz barev ta yev imana
Vor sirum yem iren, Mama, de asa hima
El inch’ anem ch’gi’m, vor na indz barev ta yev imana
Vor sirum yem iren, Mama, de asa hima
Mama, de asa hima, Mama

El inch’ anem ch’gitem, vor na indz barev ta yev imana
Vor sirum yem iren, Mama, de asa hima
El inch’ anem ch’gi’m, vor na indz barev ta yev imana
Vor sirum yem iren, Mama, de asa hima

El inch’ anem ch’gitem, vor na indz barev ta yev imana
Vor sirum yem iren, Mama, de asa hima
El inch’ anem ch’gi’m, vor na indz barev ta yev imana
Vor sirum yem iren, Mama, de asa hima
Mama, de asa hima, Mama

De indz asa hima, Mama

Armenian script
Մի աղջիկ կա մեր բակում, նա դաշնամուր է նվագում
Ինձ տեսնում է հեռվից, իր ճամփան է թեքում
Հենց քայլում եմ իր կողքով, նեղանում, հեռանում է մի խոսքով
Ես սիրում եմ նրան, չի անցնում դա նրա մտքով

Էլ ինչ անեմ չգիտեմ, որ նա ինձ բարև տա և իմանա
Որ սիրում եմ իրեն, Մամա, դե ասա հիմա
Էլ ինչ անեմ չգիտեմ, որ նա ինձ բարև տա և իմանա
Որ սիրում եմ իրեն, Մամա, դե ասա հիմա
Մամա, դե ասա հիմա, Մամա

Հեյ, լսիր դու երգը այս, գրել եմ այն, որ իմանաս
Կան խաղեր աշխարհում, բայց ինձ հետ չես խաղում
Չեմ սիրում նվագը քո, առավոտից մինչ երեկո
Պարապում ես, իսկ ես տառապում եմ անվերջ այսպես

Էլ ինչ անեմ չգիտեմ, որ նա ինձ բարև տա և իմանա
Որ սիրում եմ իրեն, Մամա, դե ասա հիմա
Էլ ինչ անեմ չգիտեմ, որ նա ինձ բարև տա և իմանա
Որ սիրում եմ իրեն, Մամա, դե ասա հիմա
Մամա, դե ասա հիմա, Մամա

Էլ ինչ անեմ չգիտեմ, որ նա ինձ բարև տա և իմանա
Որ սիրում եմ իրեն, Մամա, դե ասա հիմա
Էլ ինչ անեմ չգիտեմ, որ նա ինձ բարև տա և իմանա
Որ սիրում եմ իրեն, Մամա, դե ասա հիմա

Էլ ինչ անեմ չգիտեմ, որ նա ինձ բարև տա և իմանա
Որ սիրում եմ իրեն, Մամա, դե ասա հիմա
Էլ ինչ անեմ չգիտեմ, որ նա ինձ բարև տա և իմանա
Որ սիրում եմ իրեն, Մամա, դե ասա հիմա
Մամա, դե ասա հիմա, Մամա

Դե ինձ ասա հիմա, Մամա

Translation
There is this girl in our yard, she plays the piano
When she sees me from far away she turns the other cheek
When I walk side by side with her, she takes offence to it and goes away
I love her, it doesn’t even occur to her

I don’t know what else I can do, that she says hello to me and knows
That I love her, Mum, tell me how
I don’t know what else I can do, that she says hello to me and knows
That I love her, Mum, tell me how
Mum, tell me how Mum

Hey, listen to this song, I’ve written it for you to know
That there are games in the world but you don’t play with me
I don’t like your melodies, you study
From morning to night and I’m suffering endlessly

I don’t know what else I can do, that she says hello to me and knows
That I love her, Mum, tell me how
I don’t know what else I can do, that she says hello to me and knows
That I love her, Mum, tell me how
Mum, tell me how Mum

I don’t know what else I can do, that she says hello to me and knows
That I love her, Mum, tell me how
I don’t know what else I can do, that she says hello to me and knows
That I love her, Mum, tell me how

I don’t know what else I can do, that she says hello to me and knows
That I love her, Mum, tell me how
I don’t know what else I can do, that she says hello to me and knows
That I love her, Mum, tell me how
Mum, tell me how, Mum

Now tell me how, Mum

Comments

  • Galy Avakian says:

    as yerke amenen lavn a Gettse Vladimir ev apri as skanjeli erke 🙂 All of them are very happy in Lebanon. We’re waitin’ you.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Visitors from around the world

free counters