The home of Eurovision lyrics

elias-elffors-elfstrom_lead

Sweden
<< 2012 2014 >>
Song Information
Music: Elias Elffors Elfström
Lyrics: Elias Elffors Elfström
Junior Eurovision Song Contest 2013
Position: 9th
Points: 46pts

Swedish
När solen gått ner
Och stjärnorna är allt man ser
Det är ganska långt
Men vägen ligger öppen nu

Vi är många som är på väg
Och vi har iver i våra steg
Ingen som backar här inatt

Vi står här redo nu
Och längtan driver oss fram

Det finns inga hinder
När vi går tillsammans framåt
För det är dit vi ska
Det är dit vi…

Med stjärnljus i stegen
Bereder vi vägen framåt
För det är dit vi ska
Det är dit vi ska

Ni ser på oss nu
Som nått ni aldrig sett förut
Det är inte så nytt
Men vi har lågan kvar, och blicken klar

Det finns inga hinder
När vi går tillsammans framåt
För det är dit vi ska
Det är dit vi…

Med stjärnljus i stegen
Bereder vi vägen framåt
För det är dit vi ska
Det är dit vi ska

Det flyter på drömmar
Som aldrig ska sjunka
Vi fångar dom när vi går förbi
Tillsammans ska vi dit

Tillsammans ska vi dit
Tillsammans ska vi…

Det finns inga hinder
När vi går tillsammans framåt
För det är dit vi ska
Det är dit vi…

Med stjärnljus i stegen
Bereder vi vägen framåt
För det är dit vi ska
Det är dit vi ska

Translation
When the sun goes down
And the stars are everywhere you look
It is quite far
But the road is open now

Many of us are heading
And we have a spring in our steps
No one is backing here tonight

We stand here ready now
And desire drives us forward

There are no barriers
As we move forward together
Because that’s where we’re going
That’s where we…

With the starlight in steps
Preparing us to the way forward
Because that’s where we’re going
That’s where we’re going

You look at us now
As we reached what you’ve never seen before
It is not so new
But we still have flame left, and the gaze is clear

There are no barriers
As we move forward together
Because that’s where we’re going
That’s where we…

With the starlight in steps
Preparing us to the way forward
Because that’s where we’re going
That’s where we’re going

It floats on dreams
That should never fall
We catch them when we go past
Together we will get there

Together we will get there
Together we will…

There are no barriers
As we move forward together
Because that’s where we’re going
That’s where we…

With the starlight in steps
Preparing us to the way forward
Because that’s where we’re going
That’s where we’re going

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Visitors from around the world

free counters