The home of Eurovision lyrics

monica-avenesyan_lead

Armenia
<< 2012 2014 >>
Song Information
Music: Monika Avanesyan, Emma Asatryan
Lyrics: Monika Avanesyan, Emma Asatryan
Junior Eurovision Song Contest 2013
Position: 6th
Points: 69pts

Armenian/English
Shat herrvum, Ayntegh, ur Araratn e
Im yerkirn e mets
Ch’ka ch’arik’ u ka miayn barin
Kyank’n e la-la-lav

Menk’ unenk’ mi so-so-sovoruyt’
Amen manuk mi fabrika
Menk’ patrastum yenk’, Choco-Mono-Choco
Favorite thing of everyone

Who wants a choco? I’ll bring you choco
Let’s chill with choco, la-la-la-la-la-lad
Made in choco, sweety choco
All with choco, la-la-la-la-la-lad

Ice with choco, milk with choco
All with choco, la-la-la-la-la-lad
Who wants a choco? I’ll bring you choco
Let’s chill with choco, la-la-la-la-la-lad

T’uyl tvek’ indz dzez nerkayats’nel
Ashkhatakazmy im t’imi
Aha mer khoharar chstik Bizizin
Aha Lilin-Milin

Mer glkhavor u mi k’ich’ shataker
Shef khoharar ch’aghlik Ch’akin
Mer t’imi mi k’ich’ tsuylik Lusisin
Menk’ yenk’ shoko t’im

Who wants a choco? I’ll bring you choco
Let’s chill with choco, la-la-la-la-la-lad
Made in choco, sweety choco
All with choco, la-la-la-la-la-lad

Ice with choco, milk with choco
All with choco, la-la-la-la-la-lad
Who wants a choco? I’ll bring you choco
Let’s chill with choco, la-la-la-la-la-lad

Ice with choco, milk with choco
All with choco, la-la-la-la-la-lad
Who wants a choco? I’ll bring you choco
Let’s chill with choco, la-la-la-la-la-lad

Choco

Armenian script
Շատ հեռվում, Այնտեղ, ուր Արարատն է
Իմ երկիրն է մեծ
Չկա չարիք ու կա միայն բարին
Կյանքն է լա-լա-լավ

Մենք ունենք մի սո-սո-սովորույթ
Ամեն մանուկ մի ֆաբրիկա
Մենք պատրաստում ենք, Շոկո-Մոնո-Շոկո
Favourite thing of everyone

Who wants a choco? I’ll bring you choco
Let’s chill with choco, la-la-la-la-la-lad
Made in choco, sweety choco
All with choco, la-la-la-la-la-lad

Ice with choco, milk with choco
All with choco, la-la-la-la-la-lad
Who wants a choco? I’ll bring you choco
Let’s chill with choco, la-la-la-la-la-lad

Թույլ տվեք ինձ ձեզ ներկայացնել
Աշխատակազմը իմ թիմի
Ահա մեր խոհարար ճստիկ Բիզիզին
Ահա Լիլին-Միլին

Մեր գլխավոր ու մի քիչ շատակեր
Շեֆ խոհարար չաղլիկ Չակին
Մեր թիմի մի քիչ ծույլիկ Լուսիսին
Մենք ենք շոկո թիմ

Who wants a choco? I’ll bring you choco
Let’s chill with choco, la-la-la-la-la-lad
Made in choco, sweety choco
All with choco, la-la-la-la-la-lad

Ice with choco, milk with choco
All with choco, la-la-la-la-la-lad
Who wants a choco? I’ll bring you choco
Let’s chill with choco, la-la-la-la-la-lad

Ice with choco, milk with choco
All with choco, la-la-la-la-la-lad
Who wants a choco? I’ll bring you choco
Let’s chill with choco, la-la-la-la-la-lad

Choco

Translation
Far away, there, behind Ararat
Lies my big land
There is no evil and only good
Life is so great

We have a common practice
Every kid has a factory in his city
We are making Choco-Mono-Choco
Favourite thing of everyone

Who wants a choco? I’ll bring you choco
Let’s chill with choco, la-la-la-la-la-late
Made in choco, sweety choco
All with choco, la-la-la-la-la-late

Ice with choco, milk with choco
All with choco, la-la-la-la-la-late
Who wants a choco? I’ll bring you choco
Let’s chill with choco, la-la-la-la-la-late

Let me introduce to you
My staff team:
This is our chef Lil’ Bizizie
And here are Lily and Miley

And here is our main and a bit gluttonous
Chef Big Chucky
This is a bit naughty Lucky
Together we are the Choco team

Who wants a choco? I’ll bring you choco
Let’s chill with choco, la-la-la-la-la-late
Made in choco, sweety choco
All with choco, la-la-la-la-la-late

Ice with choco, milk with choco
All with choco, la-la-la-la-la-late
Who wants a choco? I’ll bring you choco
Let’s chill with choco, la-la-la-la-la-late

Ice with choco, milk with choco
All with choco, la-la-la-la-la-late
Who wants a choco? I’ll bring you choco
Let’s chill with choco, la-la-la-la-la-late

Choco

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Visitors from around the world

free counters