The home of Eurovision lyrics

zena-donnelly_lead

Ireland
<< 2015 2017 >>
Song Information
Music: Zena Donnelly
Lyrics: Zena Donnelly
Junior Eurovision Song Contest 2016
Position: 10th
Points: 122pts
Other versions
Irish/English Irish

Irish
Fuar, fuar is leat féin
Ag lorg rud a thugann solas duit
Réalt go hard sa spéir
Tú ag iarraidh ardú go dtí a airde

Ardaigh, ardaigh suas go h-ard
Lorg do chaisleán, lorg do ghlór

Tóg balla caisleán
Bríce ar bhríce, déanfaimid é le chéile
Táim ag seas go hard
Mé féin is tú féin, lámh i lámh go deo

Tógfaimid balla, balla caisleán
Eitleoimid go dtí ár bhflaithis
Lorgóimid ár mbaile
Ní bheidh tú leat féin, leat féin i gcónaí

Tá sé deacair troid
Le mothúcháin a ghortaíonn tú laistigh
Ach leanann tú ag brú
Ag iarraidh go n-aithneoidh duine chinnt

Cabhraigh, cabhraigh, cabhraigh leo

Tóg balla caisleán
Bríce ar bhríce, déanfaimid é le chéile

Tógfaimid balla, balla caisleán
Eitleoimid go dtí ár bhflaithis
Lorgóimid ár mbaile
Ní bheidh tú leat féin, leat féin i gcónaí

Build a castle wall
Brick by brick we’ll do it all together
And I, I’m standing tall
You and I, hand in hand forever

Tógfaimid balla, balla caisleán
Eitleoimid go dtí ár bhflaithis
Lorgóimid ár mbaile
Ní bheidh tú leat féin, leat féin i gcónaí

Ah…
Ní bheidh tú leat féin
Tóg balla caisleán

Translation
Cold, you feel cold
You are looking for the light
Stars high in the sky
You’re trying to rise up to them

Rise, rise up high
Find your castle, find your glory

Build a castle wall
Brick by brick we’ll do it together
We’re standing up high
Me and you together, hand in hand forever

We will build a wall, a castle wall
We’ll fly to our heaven
We’ll build our home
You’ll never ever be alone

It’s hard to fight
With feelings that hurt you inside
But you keep pushing on
Hoping that people will realise

Help, help, help them

Build a castle wall
Brick by brick we’ll do it together

We will build a wall, a castle wall
We’ll fly to our heaven
We’ll build our home
You’ll never ever be alone

Build a castle wall
Brick by brick we’ll do it all together
And I, I’m standing tall
You and I, hand in hand forever

We will build a wall, a castle wall
We’ll fly to our heaven
We’ll build our home
You’ll never ever be alone

Ah…
You won’t be alone
Build a castle wall

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Visitors from around the world

free counters