The home of Eurovision lyrics

Armenia
<< 2016 2018 >>
Song Information
Music: Vahram Petrosyan
Lyrics: Avet Barseghyan, David Tserunyan, Artur Aghek
Junior Eurovision Song Contest 2017
Position: 6th
Points: 148pts

Armenian/English
Barut’yunn uni mi hatkut’yun
Ush t’ye shut veradarrna mardun
Mer amen mi k’ayln e karevor
Ugharkir k’vo yerazank’y nor yerknk’i champ’ov

Bumerang t’rrch’ir du ver
Ugharkum yem sery mer
Du spasir u havata
Het kdarrna

Bumerang t’rrch’ir du ver
Ugharkum yem sery mer
Du spasir u havata
Kveradarrna

Throw your, throw
Throw your boomerang

Mi orenk’ gortsum e amenur
Lav arark’y ch’i korch’um izur
Ayn inch’ du talis yes ashkharhin
Nuyn ch’ap’ov khaytnvi mi or k’vo chanaparhin

Bumerang t’rrch’ir du ver
Ugharkum yem sery mer
Du spasir u havata
Het kdarrna

Bumerang t’rrch’ir du ver
Ugharkum yem sery mer
Du spasir u havata
Kveradarrna

Throw, throw, throw

And every day the words we say
Are changing our way
Your love is like a boomerang
That’s coming back again

(Bumerang t’rrch’ir du ver)
(Ugharkum yem sery mer)
Du spasir u havata
Het kdarrna

Bumerang t’rrch’ir du ver
Ugharkum yem sery mer
Du spasir u havata
Kveradarrna

Throw, throw
Throw your boomerang
Throw, throw
Throw your boomerang

Armenian script
Բարությունն ունի մի հատկություն
Ուշ թե շուտ վերադառնա մարդուն
Մեր ամեն մի քայլն է կարևոր
Ուղարկիր քո երազանքը նոր երկնքի ճամփով

Բումերանգ թռչիր դու վեր
Ուղարկում եմ սերը մեր
Դու սպասիր ու հավատա
Հետ կդառնա

Բումերանգ թռչիր դու վեր
Ուղարկում եմ սերը մեր
Դու սպասիր ու հավատա
Կվերադառնա

Throw your, throw
Throw your boomerang

Մի օրենք գործում է ամենուր
Լավ արարքը չի կորչում իզուր
Այն ինչ դու տալիս ես աշխարհին
Նույն չափով կհայտնվի մի օր քո ճանապարհին

Բումերանգ թռչիր դու վեր
Ուղարկում եմ սերը մեր
Դու սպասիր ու հավատա
Հետ կդառնա

Բումերանգ թռչիր դու վեր
Ուղարկում եմ սերը մեր
Դու սպասիր ու հավատա
Կվերադառնա

Throw, throw, throw

And every day the words we say
Are changing our way
Your love is like a boomerang
That’s coming back again

(Բումերանգ թռչիր դու վեր)
(Ուղարկում եմ սերը մեր)
Դու սպասիր ու հավատա
Հետ կդառնա

Բումերանգ թռչիր դու վեր
Ուղարկում եմ սերը մեր
Դու սպասիր ու հավատա
Կվերադառնա

Throw, throw
Throw your boomerang
Throw, throw
Throw your boomerang

Translation
Kindness is a habit
Sooner or later – it always comes back
Every one of our steps is important
Send your dream to the skies

Boomerang, fly high
I’m sending our love
You just wait and believe
It will come back

Boomerang, fly high
I’m sending our love
You just wait and believe
It will come back

Throw your, throw
Throw your boomerang

There’s one rule that works everywhere
An act of good never disappears
Whatever you give to the world
Will come back to you again

Boomerang, fly high
I’m sending our love
You just wait and believe
It will come back

Boomerang, fly high
I’m sending our love
You just wait and believe
It will come back

Throw, throw, throw

And every day the words we say
Are changing our way
Your love is like a boomerang
That’s coming back again

(Boomerang, fly high)
(I’m sending our love)
You just wait and believe
It will come back

Boomerang, fly high
I’m sending our love
You just wait and believe
It will come back

Throw, throw
Throw your boomerang
Throw, throw
Throw your boomerang

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Visitors from around the world

free counters