The home of Eurovision lyrics

Song Information
Music: Lars “Dille” Diedricson
Lyrics: Gert Lengstrand
Other versions
English Swedish

Swedish
Bortom mörkret finns en evighet
Himlens alla stjärnor lyser upp i natten
Kanske att min dröm blir verklighet
För din kärlek går jag genom eld och vatten

Jag vill ha dig här hos mig
Och alltid vara nära dig

Du finns i mina drömmar tusen och en natt
Väcker mina känslor varje tidig grynings morgon
Sagan om vår kärlek kan bli verklig, kan bli sann
Om du älskar mig i tusen och en natt

Som en tjuv om natten kommer du
Stjäl en kyss och tar det mesta av min kärlek
Utanför så är det mörkt ännu
När det ljusnar vill jag vara i din närhet

Jag vill vakna upp med dig
Och känna att du älskar mig

Du finns i mina drömmar tusen och en natt
Väcker mina känslor varje tidig grynings morgon
Sagan om vår kärlek kan bli verklig, kan bli sann
Om du älskar mig i tusen och en natt

Skuggor som faller i den blåa skymningen
Får mig att längta efter kärlek, och bara drömma
Jag kan aldrig glömma

Du finns i mina drömmar tusen och en natt
Väcker mina känslor varje tidig grynings morgon
Sagan om vår kärlek kan bli verklig, kan bli sann
Om du älskar mig i tusen och en natt
För jag ska älska dig i tusen och en natt

Translation
Behind the darkness there’s an eternity
All the stars of the sky are lighting up the night
Perhaps my dream could be reality
For your love, I’ll go through fire and water

I want to have you near me
And always be close to you

You are in my dreams, a thousand and one night
You wake up my feelings every early dawn
The fairy-tale about our love can be real, can be true
If you love me for a thousand and one night

Like a burglar in the night you come
Steal a kiss, and take most of my love
Outside it’s still dark
When it dawns I want to be near you

I want to wake up with you
And feel that you love me

You are in my dreams, a thousand and one night
You wake up my feelings every early dawn
The fairy-tale about our love can be real, can be true
If you love me for a thousand and one night

Shadows falling in the blue twilight
Makes me longs for love, and just dream
I can never forget

You are in my dreams, a thousand and one night
You wake up my feelings every early dawn
The fairy-tale about our love can be real, can be true
If you love me for a thousand and one night
Because I’ll love you for a thousand and one night

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Visitors from around the world

free counters