The home of Eurovision lyrics

carola_lead

Song Information
Music: Henrik Wikström, Bobby Ljunggren,
Thomas G:son
Lyrics: Thomas G:son, Carola Häggkvist
Other versions
English Swedish

Swedish
Du finns i varje andetag, i varje steg
Som himlen bär en evighet, oh…
Tiden den står stilla när vi rör vid varann
Mitt hjärta det brinner när kärlek vinner

En evighet, en kort sekund
När vi blir ett med tid och rum
Ett ögonblicks oändlighet
Långt bortom allt i evighet

Jag vill alltid stanna här, för här är jag fri
Du är den värld jag lever i, whoa…
Ingenting kan stoppa mig, det blåser en vind
I hjärtan som brinner (Hjärtan som brinner)
När kärlek vinner

En evighet, en kort sekund
När vi blir ett med tid och rum
Ett ögonblicks oändlighet
Långt bortom allt i evighet

Mitt hjärta det brinner (Hjärta det brinner)
När kärlek vinner

(En evighet) Åh, jag älskar dig
När vi blir ett med tid och rum, med tid och rum
Ett ögonblicks oändlighet
Långt bortom allt i evighet
Långt bortom allt i evighet

Translation
You are in every breath, in every step
Like heaven carries an eternity, oh…
Time stands still when we touch each other
My heart is burning when love wins

An eternity, a short second
When we become one with time and space
One moment’s infinity
Far from everything for eternity

I want to stay here forever because here I am free
You are the world I live in, whoa…
Nothing can stop me, a wind is blowing
In hearts that burn (Hearts that burn)
When love wins

An eternity, a short second
When we become one with time and space
One moment’s infinity
Far from everything for eternity

My heart burns (Heart burns)
When love wins

(An eternity) Oh, I love you
When we become one with time and space, with time and space
One moment’s infinity
Far from everything for eternity
Far from everything for eternity

Carola’s Eurost☆r Page

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Visitors from around the world

free counters