The home of Eurovision lyrics

Song Information
Music: Thomas G:son
Lyrics: Thomas G:son

Swedish
Har ingen fallskärm och dyra vanor
Men jag gör alltid så gott jag kan
Jag festar inte med David Beckham
Jag är en lagom vanlig man

Jag äger inte en ny Ferrari
Har ingen våning i Saint Tropez
Champagne och ostron äts här för sällan
Men jag är lika glad för det
Vad gör det?

Ge mig en kaka till kaffet, sen så är det bra
Och femti’ spänn på en skraplott är allt vad jag vill ha
Ge mig en koltrast som sjunger när våren snart är här
Allt jag begär (allt jag begär), allt jag begär (allt jag begär)

Ge mig en kaka till kaffet, sen är jag tillfreds
Om Zlatan sen sätter straffen behövs det inget mer
Låt mig få se hur det skymmer, sommaren är här
Allt jag begär (allt jag begär), allt jag begär (allt jag begär)

Om guld och silver och diamanter
Är ett bevis på vad lycka är
Då är väl jag olycklig och fattig
Men jag är lika glad för det
Vad gör det?

Ge mig en kaka till kaffet, sen så är det bra
Och femti’ spänn på en skraplott är allt vad jag vill ha
Ge mig en koltrast som sjunger när våren snart är här
Allt jag begär (allt jag begär), allt jag begär (allt jag begär)

Ge mig en kaka till kaffet, sen är jag tillfreds
Om Zlatan sen sätter straffen behövs det inget mer
Låt mig få se hur det skymmer, sommaren är här
Allt jag begär (allt jag begär), allt jag begär

Ge mig en kaka till kaffet, sen så är det bra
Och femti’ spänn på en skraplott är allt vad jag vill ha
Ge mig en koltrast som sjunger när våren snart är här
Allt jag begär (allt jag begär), allt jag begär

Ge mig en kaka till kaffet, sen är jag tillfreds
Om Zlatan sen sätter straffen behövs det inget mer
Låt mig få se hur det skymmer, sommaren är här
Allt jag begär (allt jag begär), allt jag begär (allt jag begär)

Ge mig en kaka till kaffet

Translation
Have no parachute and expensive habits
But I always do as well as I can
I don’t party with David Beckham
I am an average ordinary man

I don’t own a new Ferrari
Don’t have a flat in Saint Tropez
Champagne and oysters are eaten too seldom
But I am just as happy still
What gives?

Give me a biscuit for the coffee, then everything is fine
And fifty bucks for a lottery ticket is everything I want
Give me a blackbird that sings when the spring soon is here
All I ask (all I ask), all I ask (all I ask)

Give me a biscuit for the coffee, then I am satisfied
If Zlatan then nails the penalty shot nothing else is needed
Let me see how it shimmers, summer is here
All I ask (all I ask), all I ask (all I ask)

If gold and silver and diamonds
Is proof of what happiness is
Then I am both unhappy and poor
But I am just as happy still
What gives?

Give me a biscuit for the coffee, then everything is fine
And fifty bucks for a lottery ticket is everything I want
Give me a blackbird that sings when the spring soon is here
All I ask (all I ask), all I ask (all I ask)

Give me a biscuit for the coffee, then I am satisfied
If Zlatan then nails the penalty shot nothing else is needed
Let me see how it shimmers, summer is here
All I ask (all I ask), all I ask (all I ask)

Give me a biscuit for the coffee, then everything is fine
And fifty bucks for a lottery ticket is everything I want
Give me a blackbird that sings when the spring soon is here
All I ask (all I ask), all I ask (all I ask)

Give me a biscuit for the coffee, then I am satisfied
If Zlatan then nails the penalty shot nothing else is needed
Let me see how it shimmers, summer is here
All I ask (all I ask), all I ask (all I ask)

Give me a biscuit for the coffee

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Visitors from around the world

free counters