The home of Eurovision lyrics

Song Information
Music: Larry Forsberg, Sven-Inge Sjöberg, Lennart Wastesson
Lyrics: Larry Forsberg, Sven-Inge Sjöberg, Lennart Wastesson

Swedish
Du behöver inte svara
När det inte finns nå’t svar
Eller döljer jag dina känslor
Om de inte ens finns kvar?

Kanske finns det inget mer att säga
Men kan du så hjälp mig förstå

Vi hade nå’t som ingen förstod
Vi hade nå’t som inga ord kan förklara
Och vi var en kraft som ingen rådde på

Större än livet, större än oss
Större än vad de trodde vi kunde vara
Så säg mig: kan nå’t så stort ta slut så fort?

Jag bara undrar
Stod vi tysta och såg på
Medan sprickorna blev större?
Kan det va’ så, kan det verkligen va’ så?

Ska vi gå omkring och konstatera
Att vi missar vårt livs enda chans?

Vi hade nå’t som ingen förstod
Vi hade nå’t som inga ord kan förklara
Och vi var en kraft som ingen rådde på

Större än livet, större än oss
Större än vad de trodde vi kunde vara
Så säg mig: kan nå’t så stort ta slut så fort?

Ska vi skiljas som vänner
Kanske mötas nå’n gång?
Ska vi ge upp en omöjlig dröm?

Och låta minnena blekna
Låta allt bli som förr
Till en dag då vi äntligen glömt

Vi hade nå’t som ingen förstod
Vi hade nå’t som inga ord kan förklara
Och vi var en kraft som ingen rådde på

Större än livet, större än oss
Större än vad de trodde vi kunde vara
Så säg mig: kan nå’t så stort ta slut så fort?

(Vi hade nå’t som ingen förstod)
Ta slut så fort?
(Vi hade nå’t som inga ord kan förklara)
Ta slut så fort?

Translation
You don’t have to answer
When there is no answer
Or do I hide your feelings
If they are not even there anymore

Perhaps there is nothing more to say
But if you can, help me understand

We had something no one could understand
We had something no words can explain
We were a force no one could beat

Bigger than life, bigger than us
Bigger than they thought we could be
So tell me: can something so great end so quickly?

I’m just wondering
Did we silently watch
While the rift between us grew?
Can it be so, can it really be so?

Shall we state
That we are missing our only chance in life

We had something no one could understand
We had something no words can explain
We were a force no one could beat

Bigger than life, bigger than us
Bigger than they thought we could be
So tell me: can something so great end so quickly?

Shall we part as friends
Perhaps meet sometime?
Shall we give up an impossible dream?

And let the memories fade
Let everything be as before
Until one day we’ve finally forgotten

We had something no one could understand
We had something no words can explain
We were a force no one could beat

Bigger than life, bigger than us
Bigger than they thought we could be
So tell me: can something so great end so quickly?

(We had something no one could understand)
End so quickly?
(We had something no words can explain)
End so quickly?

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Visitors from around the world

free counters