The home of Eurovision lyrics

Song Information
Music: Lina Eriksson, Mårten Eriksson
Lyrics: Lina Eriksson, Mårten Eriksson

Swedish
Hon fälldes av två unga grannpojkars ord
Att hon lustat kring djävulens festbord
Hon är blott sjutton år och längs vägen de går
Blir hon föst som ett djur under glåpord

Hon försöker att nå sin älskades blick
Men ser honom vända och gå
Och bland de som ser på är straffet hon får
Ett bevis för det de inte förstår

Leker hon med trolldom och magi?
Kan hon väcka himlens raseri?
Woah, från lågornas sken

Kan hon gå på vatten som de sagt?
Kan hon lura döden med sin makt?
Woah, i lågornas sken

När lågorna stiger så ber hon en bön
Om att slippa utstå denna mardröm

Den hon litade på, han sänkte sin blick
Och hon såg hur han vände och gick
Hon är ensam och fälld, trots yrkan om nåd
Så blev domen att renas i eld

Leker hon med trolldom och magi?
Kan hon väcka himlens raseri?
Woah, från lågornas sken

Kan hon gå på vatten som de sagt?
Kan hon lura döden med sin makt?
Woah, i lågornas sken

Men så till slut, tystnar med ens hela byn
All gråt dör ut, försvinner med röken
Röken som stiger mot skyn

Har hon lekt med trolldom och magi?
Har hon nu fått plikta med sitt liv?
Woah, i lågornas sken

Har hon lekt med trolldom och magi?
Har hon väckt upp himlens raseri?
Woah, från lågornas sken

Har hon gått på vatten som de sagt?
Har hon lurat döden med sin pakt?
Woah, i lågornas sken

Translation
She fell on the witnesses of two boys in the village
Said to have partied at the devil’s fest
She’s only seventeen years old and along the path they go
She’s pushed forward like a animal taunted

She tries to reach the look of her true love
But she sees him turn and walk away
And among them who watch is the punishment she gets
A light on the proof they don’t understand

Does she play with wizardy and magic?
Can she awake the fury of heaven?
Woah, from the light of the flames

Can she walk on water like they’ve said?
Can she trick death with her power?
Woah, in the light of the flames

When the flames arise she prays
Where to escape from this nightmare

The one she trusted, lowered his gaze
And she saw how he turned and left
She’s alone and doomed, despite worship for mercy
Her doom was to be cleansed in fire

Does she play with wizardy and magic?
Can she awake the fury of heaven?
Woah, from the light of the flames

Can she walk on water like they’ve said?
Can she trick death with her power?
Woah, in the light of the flames

But then finally, the whole village silenced
All cries die out, disappears with the smoke
The smoke rising against the sky

Has she played with wizardry and magic?
Has she now laid down her life
Woah, in the light of the flames

Has she played with wizardry and magic?
Has she awoken the fury of heaven?
Woah, in the light of the flames

Has she walked on water like they’ve said?
Has she tricked death with her pact?
Woah, in the light of the flames

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Visitors from around the world

free counters