The home of Eurovision lyrics

Song Information
Music: Patrik Isaksson
Lyrics: Patrik Isaksson

Swedish
Kom till mig, se min förändring
Jag har trampat upp obruten mark
Tyst, så tyst, sker min förvandling
Från en rädd och vilsen pojke till en man
Så kom och jag ska visa vad jag kan

När jag ropar ut ditt namn
Vill jag rädda det jag kan
Innan längtan som jag har i mig tar slut

Jag ska skrika så det hörs
Genom muren du byggt upp
För jag längtar att ha dig tillbaka
Under mitt tunna skinn

Kan du se mina demoner?
Det är rädslan av att lämnas kvar för gott
Ljuset av dina reflexer
Får jag mod att lämna pojken som jag var
Så kom och jag ska visa vad jag kan

När jag ropar ut ditt namn
Vill jag rädda det jag kan
Innan längtan som jag har i mig tar slut

Jag ska skrika så det hörs
Genom muren du byggt upp
För jag längtar att ha dig tillbaka
Under mitt tunna skinn

Under mitt tunna skinn
Under mitt tunna skinn…

När jag ropar ut ditt namn
Vill jag rädda det jag kan
Innan längtan som jag har i mig tar slut

Jag ska skrika så det hörs
Genom muren du byggt upp
För jag längtar att ha dig tillbaka
Under mitt tunna skinn
(Jag längtar att ha dig tilbaka)

Translation
Come to me, and see my transformation
I’ve stamped up unbroken land
Quiet, so quiet my change happens
From an afraid and lost boy to a man
So come and I’ll show you what I can do

When I call out your name
I wanna save what I can
Before the longing that I have inside me runs out

I’m gonna scream so you can hear it
Through the wall you’ve built up
Because I can’t wait to have you back
Under my thin skin

Can you see my demons?
It’s the fear of being left behind for good
The light of your reflection
I get the courage to leave the boy I was behind
So come and I’ll show you what I can do

When I call out your name
I wanna save what I can
Before the longing that I have inside me runs out

I’m gonna scream so you can hear it
Through the wall you’ve built up
Because I can’t wait to have you back
Under my thin skin

Under my thin skin
Under my thin skin…

When I call out your name
I wanna save what I can
Before the longing that I have inside me runs out

I’m gonna scream so you can hear it
Through the wall you’ve built up
Because I can’t wait to have you back
Under my thin skin
(I can’t wait to have you back)

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Visitors from around the world

free counters