The home of Eurovision lyrics

Song Information
Music: Stefan Woody
Lyrics: Dan Attlerud

Swedish
Innan alla ljus har brunnit ut
Allt för tidigt tog vår kärlek slut
Det är så jag tänker – såsom gatan blänker
Söker mina ögon efter ljus

Det fanns dagar då jag ville tro
Att vår kärlek hade slagit rot
Sökte sig med vinden, växte up mot himlen
Efter allt det vackraste vi gjort

Men än idag så sitter jag här
Utan svar, jag vet inte när
Kommer du, kommer du hit igen

Innan alla ljusen brunnit ner
Fick jag aldrig ge det jag vill ge
Allt jag ännu saknar, varje dag jag vaknar
Är den tid vi aldrig skulle se

För än idag så sitter jag här
Utan svar, jag vet inte när
Kommer du, kommer du hit igen

Innan alla ljus har brunnit ut
Allt för tidigt tog vår kärlek slut
Det är så jag tänker – såsom gatan blänker
Söker mina ögon efter ljus

Ooh… (Innan alla ljusen brunnit ut)
Ooh… (Allt för tidigt tog vår kärlek slut)
Det är så jag tänker – såsom gatan blänker
Söker mina ögon efter ljus
Innan alla ljusen brunnit ut

Translation
Before all the candles have burnt out
All too soon our love was over
That’s how I see it – like how the streets
Shine my eyes seek for light

There were days I wanted to believe
Our love had set its roots
Spread in the wind, grown up towards the sky
After every beautiful thing we’d done

But still today I sit here
Without answers, I don’t know when
You’ll come, you’ll come here again

Before all the candles had burnt down
I never got to give what I want to give
All that I still miss every day I wake
Is the time we were never to see

For still today I sit here
Without answers, I don’t know when
You’ll come, you’ll come here again

Before all the candles have burnt out
All too soon our love was over
That’s how I see it – like how the streets
Shine my eyes seek for light

Ooh… (Before all the candles have burnt out)
Ooh… (All too soon our love was over)
That’s how I see it – like how the streets
Shine my eyes seek for light
Before all the candles had burnt out

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Visitors from around the world

free counters