The home of Eurovision lyrics

Song Information
Music: Hamed “K-One” Pirouzpanah
Lyrics: Håkan Bäckman

Swedish

Mitt namn e Frispråkarn
K One bakom spakarna

Nu blir det bara musiken, tar inget sabbatsår
Har andra mål än radhus och labrador
Jag körde på diss med flickvän, lackade ur
Om jag rappa eller mailade så snackade jag lur

Hela tiden aktiv för jag drömde om nåt
Relationen börja knacka för den glömde jag bort 

Visst finns det två sidor av det hela, jag fela, du fela
Men vi sluta reagera, så kan man inte leva

Så vi bara gick isär, jag minns att jag var riktigt kär
Svävade på moln och ba’ fick i en värld
Men nu e vi här, vila med det som är G
Det är riktigt upp o ner men jag känner mig prima
Bara glider genom livet med Helen vid min sida
Tjejen i hjärtat, så det händer du jag ringer
Men skillnaden e att

Jag e singel (singel)
Jag e singel (singel)
Jag e singel (singel)
Frispråkarn e mannen, jag e singel

Jag e singel (singel)
Jag e singel (singel)
Jag e singel (singel)
Frispråkarn e mannen, jag e singel

Vissa e såna som vill ha nåt till varje pris
Vad fan e det med dom? Vadå, e det nån form av kris?
Själv ska jag softa som fan
Språka bra framför nästa jag drar fram, det kan ju va en barnvagn

Ingen aning vad som händer, kan gå flera år
Vilket det känns rätt, alla dom har spelat svår
Ansvar mot nob’, behöver inte bry mig ett dugg
Jag känner mig tuff, sätter mina pengar på strippklubb

Behöver det knappast, brudar säker dance
Språkarn är fan av one-night stands
Känner mig bekväm när jag släppar hem nån
Tar nummret när vi vaknar, vi möts symboliskt

Kalla mig svin och kalla mig mansgris
Har inte råd att ringa, hallå, det är finanskris
På G ut igen, ring på mitt finger
Ni vet att det är kaos när jag e singel

Jag e singel (singel)
Jag e singel (singel)
Jag e singel (singel)
Frispråkarn e mannen, jag e singel

Jag e singel (singel)
Jag e singel (singel)
Jag e singel (singel)
Frispråkarn e mannen, jag e singel

Ser både för och en nackdel, känns knas att vi lagt ner
Ingen aning vad som händer, jag krigar jag ränner
Ser både för och en nackdel, känns knas att vi lagt ner
Ingen aning vad som händer, jag krigar jag ränner

Jag e singel (singel)
Jag e singel (singel)
Jag e singel (singel)
Frispråkarn e mannen, jag e singel

Jag e singel (singel)
Jag e singel (singel)
Jag e singel (singel)
Frispråkarn e mannen, jag e singel

(Jag e singel) Jag e singel
(Jag e singel) Jag e singel
(Jag e singel) Jag e singel
Vi får se vad som händer

(Jag e singel) Jag e singel
(Jag e singel) Jag e singel
(Jag e singel) Jag e singel
Vi får se vad som händer

Translation

My name is Frispråkarn
K One controlling the levers

Now it’ll be just the music, won’t take a sabbatic year
Have other goals than row-houses and labradors
I had a fight with my girl, lost it
If I rapped or mailed I talked about pranks

The whole time active since I dreamt of something
The relationship started getting beat since I forgot about it
Sure there are two sides of it all, I did wrong, you did wrong
But we quit reacting, and that’s no way to live

So we just fell apart, I remember that I was very much in love
Drifted on clouds and just received in the world
But now we are here, be content with what’s happening
It’s really up and down but I feel first-rate
just gliding through life with Helen by my side
The girl of my heart, and it’ll happen that I’ll call her
But the difference is that

I am single (single)
I am single (single)
I am single (single)
Frispråkarn is the man, I am single

I am single (single)
I am single (single)
I am single (single)
Frispråkarn is the man, I am single

Some people want something at whatever price
What the hell is with them? What, is it some form of crisis?
Myself I will relax like hell
it’ll bode well for the next thing I pull forth, it might even be a baby’s carriage

No clue what will happen, it might take several years
Which feels about right, all the others are playing it tough
Responsibility towards nobody, don’t need to worry one bit
I feel tough, will invest my money in a stripper’s club

Hardly need to, babes will dance for sure
Språkarn is a fan of one-night stands
I feel comfortable when I drag someone home
Take their numbers when we wake up, we meet symbolically

Call me a pig and call me a chauvinist
Can’t afford to make a call, hello, this is a finance crisis
On the road again, ring on my finger
You know it’s chaos when I am single

I am single (single)
I am single (single)
I am single (single)
Frispråkarn is the man, I am single

I am single (single)
I am single (single)
I am single (single)
Frispråkarn is the man, I am single

See both the positives and negatives, feels weird that we let it go
No clue of what’s happening, I’m fighting I’m running
See both the positives and negatives, feels weird that we let it go
No clue of what’s happening, I’m fighting I’m running

(Jag e singel) Jag e singel
(Jag e singel) Jag e singel
(Jag e singel) Jag e singel
Vi får se vad som händer

(Jag e singel) Jag e singel
(Jag e singel) Jag e singel
(Jag e singel) Jag e singel
Vi får se vad som händer

I am single (single)
I am single (single)
I am single (single)
Frispråkarn is the man, I am single

I am single (single)
I am single (single)
I am single (single)
Frispråkarn is the man, I am single

(I am single) I am single
(I am single) I am single
(I am single) I am single
We’ll see what happens

(I am single) I am single
(I am single) I am single
(I am single) I am single
We’ll see what happens

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Visitors from around the world

free counters