The home of Eurovision lyrics

Song Information
Music: Johan Moraeus
Lyrics: Lina Eriksson

Swedish
Har du hört på detta som en sång?
Mellan drömmar och verklighet
Sägs ska spelas gång på gång
Hjärtats sång

Och här står jag – en enkel man – utan stora och vackra ord
Visst, jag gör så gott jag kan men ibland
När mina ord känns simpla och små, ska du veta
Då tvivlar du? Undrar du? Önskar du? Älskar du?

Är det säkert att du älskar mig? Hör du kärlekens alla toner?
Klingar starkt och underbart, underbart
Är det säkert att du väntat mig? Ser du kärlekens alla färger?
Skimrar starkt och underbart, underbart

Skräms du utav tystnaden, ska vi stryka det av min fiol
Spela högt för kärleken, kärleken
Tvivlar du? Undrar du? Älskar du?

Är det säkert att du älskar mig? Hör du kärlekens alla toner?
Klingar starkt och underbart, underbart
Är det säkert att du väntat mig? Ser du kärlekens alla färger?
Skimrar starkt och underbart, underbart

Tvivlar du? Undrar du? Önskar du? Älskar du?

Är det säkert att du älskar mig? Hör du kärlekens alla toner?
Klingar starkt och underbart, underbart
Är det säkert att du väntat mig? Ser du kärlekens alla färger?
Skimrar starkt och underbart, underbart

Underbart

Translation
Have you listened to this as a song?
Between dreams and reality
Is said to be played again and again
The heart’s song

And here I stand – a simple man – without big and beautiful words
Sure, I try as well as I can but sometimes
when my words feel simple and small, you should know
do you doubt? Do you wonder? Do you wish? Do you love?

Are you sure that you love me? Do you hear all the tones of love?
Chimes strongly and wonderfully, wonderfully
Are you sure that you expected me? Do you see all the colours of love?
Shimmers strongly and wonderfully, wonderfully

Are you scared of the quiet, then we’ll strike that with my violin
Play loudly for love, love
Do you doubt? Do you wonder? Do you love?

Are you sure that you love me? Do you hear all the tones of love?
Chimes strongly and wonderfully, wonderfully
Are you sure that you expected me? Do you see all the colours of love?
Shimmers strongly and wonderfully, wonderfully

Do you doubt? Do you wonder? Do you wish? Do you love?

Is it sure that you love me? Do you hear all the tones of love?
Chimes strongly and wonderfully, wonderfully
Are you sure that you expected me? Do you see all the colours of love?
Shimmers strongly and wonderfully, wonderfully

Wonderfully

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Visitors from around the world

free counters