The home of Eurovision lyrics

Song Information
Music: Rebecka Hjukström, Sophia Hogman,
Louise Holmer, Viktor Källgren
Lyrics: Rebecka Hjukström, Sophia Hogman,
Louise Holmer, Viktor Källgren

Swedish
Jag går tillbaka, går tillbaka till någon annan
Han vet, han väntar och undrar
Om jag vågat, vågat säga det jag ville
Du vet, du hörde, du hatar

Sakta jag faller som löven till marken
Jag har förlorat dig
Allt som jag lämnar blir bara minnen
Jag är på väg igen, på väg från dig

Jag ville stanna, ville ha det som vi saknar
Men nu kan jag aldrig gå tillbaka

Sakta jag faller som löven till marken
Jag har förlorat dig
Allt som jag lämnar blir bara minnen
Jag är på väg igen, på väg från dig

Och nu står du där i mörkret själv ändå
Du sörjer nog som jag när du ser mig gå
Nu går jag här i mörkret själv ändå
På väg

Sakta jag faller som löven till marken
Jag har förlorat dig
Allt som jag lämnar blir bara minnen
Jag är på väg igen, på väg från dig

På väg från dig

Translation
I return, return to someone else
He knows, he waits and wonders
If I had dared, dared to say what I wanted
You knew, you heard, you hate

Slowly I fall like leaves to the ground
I have lost you
Everything I leave behind will only become memories
I’m on my way again, on my way from you

I wanted to stay, wanted to have what we’re missing
But now I can never return

Slowly I fall like leaves to the ground
I have lost you
Everything I leave behind will only become memories
I’m on my way again, on my way from you

And now you stand there in the dark alone anyway
You probably grieve like I do when you watch me leave
Now I walk here in the dark alone anyway
On my way

Slowly I fall like leaves to the ground
I have lost you
Everything I leave behind will only become memories
I’m on my way again, on my way from you

On my way from you

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Visitors from around the world

free counters