The home of Eurovision lyrics

bjorn-ranelid-sara-li_lead

Song Information
Music: Fredrik Andersson
Lyrics: Fredrik Andersson, Björn Ranelid

Swedish
Kärleken, detta under, detta mirakel
Och är mäktigare än allting annat på denna jord
Kärleken
Ett enda vapen, mäktigare än allting annat

Kärleken, vilken kraft
Världens första och största atombomb är kärleken
Detta under, detta mirakel
Nu skjuter vi iväg pilarna

Ett mirakel som kallas kärleken, ett mirakel
Detta mäktiga ord
Ett mirakel som kallas kärleken, ett mirakel
Kärleken är världens största mirakel

Kärleken, kärleken
Detta under, detta under
Att leva är att simma
Från stranden ‘Jag’ till stranden ‘Du’ i havet ‘Vi’

Om kvinnan säger nej till mannens säd i 60 år
Så dör mänskligheten ut
Detta under
Ja, så är det

Ett mirakel som kallas kärleken, ett mirakel
Detta mäktiga ord
Ett mirakel som kallas kärleken, ett mirakel

Kärleken stavar aldrig fel (Ett mirakel)
Kärleken lutar en aning som gammeldags skrivstil (Ett mirakel)
Vilken kraft
Kvinnan är det första könet – glöm nu inte det

(Ett mirakel som kallas kärleken, ett mirakel)
(Ett mirakel)
Här är ett mirakel

Ett mirakel som kallas kärleken, ett mirakel
Kärleken kärleken kärleken, oj oj
Ett mirakel som kallas kärleken
Nu kommer kärleken, nu kommer armén, nu kommer soldaterna

Herregud
Mirakel

Translation
Love, this wonder, this miracle
And is more powerful than everything else on this earth
Love
A sole weapon, more powerful than anything else

Love, what might
The world’s first and biggest atomic bomb is love
This wonder, this miracle
Now lets shoot the arrows away

A miracle known as love, a miracle
This mighty word
A miracle known as love, a miracle
Love is the world’s greatest miracle

Love, Love
This wonder, this wonder
To live is to swim
From beach ‘Me’ to beach ‘You’ in the ocean ‘We’

If the woman says no to the man’s seed for 60 years
Then humanity will die out
This wonder
Yes, that’s how it is

A miracle known as love, a miracle
This mighty word
A miracle known as love, a miracle

Love never misspells (A miracle)
Love leans a bit like old fashioned writing (A miracle)
What might
The woman is the first gender – don’t forget that now

(A miracle known as love, a miracle)
(A miracle)
Here is a miracle

A miracle known as love, a miracle
Love love love, wow wow
A miracle known as love
Now comes love, now comes the army, now comes the soldiers

Dear god
Miracle

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Visitors from around the world

free counters