The home of Eurovision lyrics

Song Information
Music: Mattias Andréasson
Lyrics: Mattias Andréasson

Swedish
Rör vid dig, din varma kind
Vi ligger här i sängen, säger ingenting
Om en minut tar allting slut, a-allting slut, a-allting slut

Du ser på mig, jag ser du ler
Försöker dölja tåren som har trillat ner
Om en minut tar allting slut, a-allting slut, a-a-allting slut

Plötsligt står jag här helt ensam utanför din dörr
Mitt hjärta skriker, önskar allting kunde va som förr
Har ingen jävla aning om vad jag ska ta mig till
Baby, baby allt jag vill

Snälla kan du bara förlåta, vill att du ska förlåta
Snälla kan du förlåta, så baby förlåt mig
Kan du förlåta, vill att du ska förlåta
Snälla kan du förlåta, så baby förlåt mig, baby förlåt mig

Det svider som ett öppet sår trots att det gått så många år
Försöker glömma dig men du finns kvar nånstans i mig
Jag vänder om, gång på gång
Men det är svårt att släppa allting eftersom
Du finns kvar nånstans i mig

Alla talar om att tiden läker alla sår
Men jag kan inte släppa taget fast det gått så många år
Ingen jävla aning om vad jag ska ta mig till
Baby, baby allt jag vill

Snälla kan du bara förlåta, vill att du ska förlåta
Snälla kan du förlåta, så baby förlåt mig
Kan du förlåta, vill att du ska förlåta
Snälla kan du förlåta, så baby förlåt mig, baby förlåt mig

Baby baby jag vet inte vad jag, jag ska ta mig till
Du vet att jag skulle göra allting, allting som du vill
Vart än jag vänder om så ser jag när du går förbi
Du, du existerar överallt här i min fantasi

Om jag bara kunde släppa taget, bara let it go
Men det är för svårt för baby babe you know I love you so
Har ingen jävla aning om vad jag ska ta mig till
Baby, baby allt jag vill

Snälla baby kan du bara förlåta, vill att du ska förlåta
Snälla kan du förlåta, så baby förlåt mig
Kan du förlåta, vill att du ska förlåta
Snälla kan du förlåta, så baby förlåt mig, baby förlåt mig

Translation
I touch you, your warm cheek
We’re lying here in bed, saying nothing
In a minute it will all end, a-all end, a-all end

You look at me, I see you smile
Try to hide the tear that’s dropped down
In a minute it will all end, a-all end, a-all end

Suddenly I stand here all alone outside your door
My heart is screaming, wish everything could be like before
Have no damn clue what to do with myself
Baby, baby all I want

Please can you just forgive, want you to forgive
Please can you forgive, so baby forgive me
Can you forgive, want you to forgive
Please will you forgive, so baby forgive me, baby forgive me

It burns like an open sore despite it being several years ago
Try to forget you but you remain somewhere within me
I turn around, time and time again
But it’s hard to let everything go because
You remain somewhere within me

Everyone says time will heal all wounds
But I can’t let go even though it’s been so many years
Have no damn clue what to do with myself
Baby, baby all I want

Please can you just forgive, want you to forgive
Please can you forgive, so baby forgive me
Can you forgive, want you to forgive
Please will you forgive, so baby forgive me, baby forgive me

Baby baby I don’t know what I, I should do with myself
You know that I would do anything, anything you wanted
Wherever I turn I see you walking by
You, you exist everywhere here in my fantasy

If I could only let go, only let go
But it’s hard because baby babe you know I love you so
Have no damn clue what to do with myself
Baby, baby all I want

Please baby can you just forgive, want you to forgive
Please can you forgive, so baby forgive me
Can you forgive, want you to forgive
Please will you forgive, so baby forgive me, baby forgive me

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Visitors from around the world

free counters