The home of Eurovision lyrics

Song Information
Music: Michael Sideridis
Lyrics: Michael Sideridis

Swedish
Titta dit och titta på all skit
Det du ser och det jag ser deprimerar oss
Något tråkigt händer varje dag
Man känner inte nyhetens behag

Tänk vad livet skulle va’ härligt
Om jag i världen kunde se något värdigt
Tänk om jag kan slippa all oro
Som verkligheten vållar mig

Jag sjunger oh-oh-oh, jag sjunger oh-oh-oh
Jag sjunger oh-oh-oh, allting blir bra igen
Jag sjunger oh-oh-oh, jag sjunger oh-oh-oh
Jag sjunger oh-oh-oh, allting blir bra igen

Lyssna hit, det låter som musik
Det du hör och det jag hör distraherar oss
Lyssna och från skiten dröm dig bort
En tillvaro av en helt annan sort

Tänk vad livet skulle va’ härligt
Om jag i världen kunde se något värdigt
Tänk om jag kan slippa all oro
Som verkligheten vållar mig

Jag sjunger oh-oh-oh, jag sjunger oh-oh-oh
Jag sjunger oh-oh-oh, allting blir bra igen
Jag sjunger oh-oh-oh, jag sjunger oh-oh-oh
Jag sjunger oh-oh-oh, allting blir bra igen

Jag sjunger oh-oh-oh, jag sjunger oh-oh-oh
Jag sjunger oh-oh-oh, allting blir bra igen
Jag sjunger oh-oh-oh, jag sjunger oh-oh-oh
Jag sjunger oh-oh-oh, allting blir bra igen

Translation
Look there and look at all this dirt
What you see and what I see depresses us
Something boring happens everyday
You don’t feel the pleasure of the news

Imagine how superb life would be
If I in the world could see something of worth
Imagine if I could get rid of all worry
That reality inflicts on me

I sing oh-oh-oh, I sing oh-oh-oh
I sing oh-oh-oh, everything becomes good again
I sing oh-oh-oh, I sing oh-oh-oh
I sing oh-oh-oh, everything becomes good again

Listen here, it sounds like music
What you hear and what I hear distracts us
Listen and from the dirt dream yourself away
A life of a whole other sort

Imagine how superb life would be
If I in the world could see something of worth
Imagine if I could get rid of all worry
That reality inflicts on me

I sing oh-oh-oh, I sing oh-oh-oh
I sing oh-oh-oh, everything becomes good again
I sing oh-oh-oh, I sing oh-oh-oh
I sing oh-oh-oh, everything becomes good again

I sing oh-oh-oh, I sing oh-oh-oh
I sing oh-oh-oh, everything becomes good again
I sing oh-oh-oh, I sing oh-oh-oh
I sing oh-oh-oh, everything becomes good again

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Visitors from around the world

free counters