The home of Eurovision lyrics

Song Information
Music: Bobby Ljunggren, Peter Boström
Lyrics: Sonja Aldén

Swedish
Ett steg i sänder och en tro
Att detta liv får ha en bro
En bro över tid och över rum
Där år och dagar ryms i en sekund

Där i din himmel bortom sekel av skimmer
Längre än ögat når, än jag förstår, väntar du på mig
Och när tiden är inne, när livet blir till ett minne
Hittar jag vägen fram till evighetens land
Och till dig

Av alla tecken man kan få
Mmmm, från nån vars klocka slutat slå
Lyser det starkaste just nu
För lugnet som jag fått, det hade du

Där i din himmel bortom sekel av skimmer
Längre än ögat når, än jag förstår, väntar du på mig
Och när tiden är inne, när livet blir till ett minne
Hittar jag vägen fram till evighetens land
Och till dig

När tiden är inne, när livet blir till ett minne
Hittar jag vägen fram till evighetens land
Till dig

Translation
A step in seconds and a belief
That this life can have a bridge
A bridge over time and over space
Where years and days are housed in a second

There in your heaven beyond centuries of shimmer
Farther than the eye can reach, than I understand, you’re waiting for me
And when my time is up, when life turns into a memory
I will find my way to the land of eternity
And to you

Of all the signs you can get
Mmmm, from someone whose clock has stopped ticking
It shines the brightest right now
Because the calm I have gained, you used to have

There in your heaven beyond centuries of shimmer
Farther than the eye can reach, than I understand, you’re waiting for me
And when my time is up, when life turns into a memory
I will find my way to the land of eternity
And to you

When my time is up, when life turns into a memory
I will find my way to the land of eternity
To you

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Visitors from around the world

free counters