The home of Eurovision lyrics

mary-ndiaye_lead

Song Information
Music: Johan Åsgärde, Mattias Frändå,
Mary N’Diaye
Lyrics: Johan Åsgärde, Mattias Frändå,
Mary N’Diaye

Swedish
Och vi ska
Gosa, gosa, gosa, gosa, gosa, gosa natten lång
Gosa, gosa, gosa, gosa, gosa till vår sång
Gosa, gosa, gosa, gosa, gosa natten lång

Låt mig berätta om vad jag hört talas om på gosa, gosa
Du måste lita på mig, slappna av, och våga gosa
(Om och om) igen
(Om och om) igen

Det finns så många sätt, men det är alltid lätt att gosa, gosa
Är det din första gång? Ej nått att bry som om på gosa
Då gör vi det igen
(Om och om) igen

Så om du diggar mig
Din chans att visa mig
Kom såg gör vi vår grej

Och vi ska
Gosa, gosa, gosa, gosa, gosa, gosa natten lång
Gosa, gosa, gosa, gosa, gosa till vår sång
Gosa, gosa, gosa, gosa, gosa natten lång

Nu har jag lärt dig nått du aldrig glömmer bort på gosa, gosa
Och dom du tycker om nu kan du visa dom på gosa
(Om och om) igen
(Om och om) igen

Så om du diggar mig
Din chans att visa mig
Gosa, gosa
Gosa, gosa

Och vi ska
Gosa, gosa, gosa, gosa, gosa, gosa natten lång
Gosa, gosa, gosa, gosa, gosa till vår sång
Gosa, gosa, gosa, gosa, gosa natten lång
Och sen så gör vi det igen, igen

Och vi ska
Gosa, gosa, gosa, gosa, gosa, gosa natten lång

Så låt mig berätta vad det handlar om
Hur man gosar till våran sång
One clap och varva ner till ni hajar det

Say what? Vad sa ni? (Gosa)
Och sen var ska ni? (Gosa)
När ni är klara då, vad kommer hända då?
Då ska vi gosa, gosa, gosa, gosa

Gosa, gosa, gosa, gosa natten lång
Gosa, gosa, gosa, gosa, gosa till vår sång
Gosa, gosa, gosa, gosa, gosa natten lång
Och igen

Gosa, gosa, gosa, gosa, gosa, gosa natten lång
Gosa, gosa, gosa, gosa, gosa till vår sång
Gosa, gosa, gosa, gosa, gosa natten lång
När vi är klara då? Vad kommer hända då?
Vad ska vi göra då? Ja vi ska gosa, gosa på

Translation
And we will
Cuddle, cuddle, cuddle, cuddle, cuddle, cuddle the night long
Cuddle, cuddle, cuddle, cuddle, cuddle to our song
Cuddle, cuddle, cuddle, cuddle, cuddle the night long

Let me tell you what I’ve heard about by cuddling, cuddling
You must trust me, relax, and dare to cuddle
(Again and again)
(Again and again)

There are so many ways, but it’s never easy to cuddle, cuddle
Is it your first time?Nothing to care about when you cuddle

Then we’ll do it over again
(Again and again)

So if you dig me
Your chance to show me
Come and lets do our thing

And we will
Cuddle, cuddle, cuddle, cuddle, cuddle, cuddle the night long
Cuddle, cuddle, cuddle, cuddle, cuddle to our song
Cuddle, cuddle, cuddle, cuddle, cuddle the night long

Now I have taught you something you will never forget by cuddling, cuddling
And those you like you can now show them by cuddling
(Again and again)
(Again and again)

So if you dig me
Your chance to show me
Cuddle, cuddle
Cuddle, cuddle

And we will
Cuddle, cuddle, cuddle, cuddle, cuddle, cuddle the night long
Cuddle, cuddle, cuddle, cuddle, cuddle to our song
Cuddle, cuddle, cuddle, cuddle, cuddle the night long
And then we do it again, again

And we will
Cuddle, cuddle, cuddle, cuddle, cuddle, cuddle the night long

So let me tell you what it’s all about
How you can cuddle to our song
One clap and unwind till you get it

Say what? What did you say? (Cuddle)
And then where are you going? (Cuddle)
When you are done then, what will happen then?
Then we will cuddle, cuddle, cuddle, cuddle

Cuddle, cuddle, cuddle, cuddle, the night long
Cuddle, cuddle, cuddle, cuddle, cuddle to our song
Cuddle, cuddle, cuddle, cuddle, cuddle the night long
And again

Cuddle, cuddle, cuddle, cuddle, cuddle, cuddle the night long
Cuddle, cuddle, cuddle, cuddle, cuddle to our song
Cuddle, cuddle, cuddle, cuddle, cuddle the night long
When we are done then? What will happen then?
What will we do then? Yes, we will cuddle, cuddle on

Comments

Leave a Reply to Jessica Kaikai Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Visitors from around the world

free counters