The home of Eurovision lyrics

ravaillacz_lead

Song Information
Music: Kjell Jennstig, Leif Goldkuhl, Henrik Dorsin
Lyrics: Kjell Jennstig, Leif Goldkuhl,
Henrik Dorsin

Swedish
Jo, pojkar ni förstår, i min tyska ordbok står
Att ordet schlager kommer utav tyskans “nåt som slår”
Sen har det blivit spritt, precis som ordet hit
Och börjat appliceras uppå både datt och ditt

Nu får det vara bra (Nu får det vara bra)
Nu får det vara bra och därför slår vi till idag

Här har ni nu en schlager, en riktig jävla schlager
Med trallvänlig refräng och ett musikalisk däng
Här har ni nu en schlager, en riktig jävla schlager
Så rösta på oss, ge oss er poäng

En schlager är en sång vars historia är lång
Begreppet är från Wien och artonhundra någon gång
Den sjöngs i operett av herre höljd i fett
Men nuförtiden har man denne herre övergett

Nu får det vara bra (Nu får det vara bra)
Nu får det vara bra och därför står vi här idag

Här har ni nu en schlager, en riktig jävla schlager
Och här finns det volym båd i rösten och kostym
För den som sjunger schlager ska inte vara mager
När body som en duva är kutym

Till Eurovision, det görs typ en miljon
Låtar som är snarlika i både text och ton
Jag säger som det är, dom flesta är sådär
En reaback på macken deras ändhållplats tyvärr

Nu får det vara bra (Nu får det vara bra)
Nu får det vara bra, för jag vill fullt pris kunna ta

Så här har ni nu en schlager, en riktig jävla schlager
Den låter absolut som nånting man har hört förut
Men det ska ju va en schlager, en riktig jävla schlager
I så fall sitter denna som ett spjut

Ja, här har ni nu en schlager, en riktig jävla schlager
Med trallvänlig refräng och ett musikalisk däng
Här har ni vår schlager, en riktig jävla schlager
Så rösta på oss, ge oss er poäng

Translation
See here boys, understand, in my German dictionary it says
That the word schlager comes from the German “something that hits”
Then it has spread, just like the word “hit”1
And has been applied to both this and that

Now it has to be enough (Now it has to be enough)
Now it has to be enough and that’s why we’re hitting it today

Here you have now a schlager, a real frigging schlager
With a melodious refrain and a musical wallop
Here you have now a schlager, a real frigging schlager
So vote for us, give us your points

A schlager is a song whose history is long
The term comes from Vienna and the eighteen hundreds sometime
It was sung in operetta by a gentleman covered in fat
But these days we’ve abandoned these gentleman

Now it has to be enough (Now it has to be enough)
Now it has to be enough and that’s why we’re standing here today

Here you have now a schlager, a real frigging schlager
And here you have volume in both voice and costume
Because the one who sings schlager should not be thin
When having the body of a dove is the practice

For Eurovision, kind of a million are made
Songs that are identical in both text and tone
I say it like it is, most are so-so
A sales box at the petrol station their destination sadly

Now it has to be enough (Now it has to be enough)
Now it has to be enough, because I want to be able to take full price

So here you have now a schlager, a real frigging schlager
It absolutely sounds like something you’ve heard before
But it’s supposed to be a schlager, a real frigging schlager
So in that case this does the job

Yes, here you have now a schlager, a real frigging schlager
With a melodious refrain and a musical wallop
Here you have now our schlager, a real frigging schlager
So vote for us, give us your points

Footnotes:
1 Swedish loanword from English

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Visitors from around the world

free counters