The home of Eurovision lyrics

martin-stenmark_lead

Song Information
Music: Martin Stenmarck, Alexander Bard,
Andreas Öhrn, Peter Boström
Lyrics: Martin Stenmarck, Alexander Bard,
Andreas Öhrn, Peter Boström

Swedish
Jag har ännu en gång stått längst ut på en kant
Men när jag skall hoppa stannar tiden
Och filmen spelas upp igen men den stannar på samma bild
Den på dig

Hör du hjärtat börjar slå där inne igen
En känsla som jag glömt för länge sen
Det jag såg var ögonen, som till slut sa sanningen
Och nånting händer, det brinner inom mig

När änglarna går hem och himlen ändrar färg
Så möts vi av en stad som vaknar upp på nytt igen
När änglarna går hem
När änglarna går hem

Tror du slutet är lyckligt och tror du att vi två är vi
Kanske kommer vi aldrig någonsin veta
Vårat slag är här och nu, den stora förändringen
Och natten vänder mot gryningen igen

När änglarna går hem och himlen ändrar färg
Så möts vi av en stad som vaknar upp på nytt igen
När änglarna går hem
När änglarna går hem

Jag vill att trummorna ska höras av alla
Jag vet i natten så kan drömmarna falla
Jag kommer varje gång när, jag kommer varje gång när
Jag kommer varje gång jag hör dig kalla

Vi börjar om och vad som helst kan hända
Jag vet i krig kan varje flagga vända
Jag kommer varje gång när, jag kommer varje gång när
Jag kommer varje gång när, jag kommer varje gång jag hör dig kalla

Translation
I have only once stood right on the edge
But when I try to jump time stops
And the film starts again but it stops at the same picture
The one of you

Do you hear the heart starting to beat inside there again
A feeling I forgot a long time ago
What I saw were the eyes which eventually show the truth
And nothing happens, it burns inside me

When angels go home and the sky changes colour
We meet in an a city that wakes up over again
When angels go home
When angels go home

Do you think the end is happy and do you think we two are ‘We’
Perhaps we’ll never know a thing
Our battle is here and now, the big change
And the night fades into the dawn again

When angels go home and the sky changes colour
We meet in a city that wakes up over again
When angels go home
When.angels go home

I want everyone to hear the drums
I know the night so that dreams can fall
I come every time, I come every time
I come every time I hear you call

We begin with what would preferably happen
I know in war every flag can turn
I come every time, I come every time when
I come every time when, I come every time I hear you call

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Visitors from around the world

free counters