The home of Eurovision lyrics

panetoz_lead

Song Information
Music: Johan Hirvi, Mats Lie Skåre,
Nebeyu Baheru, Njol Badjie, Pa Modou Badjie
Lyrics: Johan Hirvi, Mats Lie Skåre,
Nebeyu Baheru, Njol Badjie, Pa Modou Badjie

Swedish
Efter solsken kommer värsta regnet
Det är inget hinder för jag glider genom stormen
Det är bara hata, fortsätt och prata
Finns ingenting som kan trycka ner mig, ej

Hat är min mat, prat på mitt fat
Att ge kärlek till dig är jag aldrig för lat för
Då stressen är här, har du min rygg
Är du med hela vägen så jag känner mig trygg

Se hur jag springer springer, ser hat som inget hinder
Jag sprider kärlek, de som hatar bara försvinner
Älskar att du hinner, tiden den rinner rinner
Och våga visa kärlek när du ser oss, och vi glider

Efter solsken kommer värsta regnet
Det är inget hinder för jag glider genom stormen
Det är bara hata, fortsätt och prata
Finns ingenting som kan trycka ner mig, ej

Efter solsken kommer värsta regnet
Det är inget hinder för jag glider genom stormen
Det är bara hata, fortsätt och prata
Finns ingenting som kan trycka ner mig, ej

Det finns inget som kan hålla ner mig
Det finns inget som kan trycka ner mig
Jag tar mig fram i livet, jag behöver inget
Allt jag behöver har jag inom mig

Mig, mig, mig, mig
Allt jag behöver har jag inom mig
Mig, mig, mig, mig
Allt jag behöver har jag inom mig

Ingen kan trycka ner mig, starta från botten okej
Från gatan till toppen, det är bara att mata med hoppet okej
Du måste bara vilja ha det, ha det
Får inget grattis bara ta det, ta det

Så japp, är du redo min vän
Som ett par soldater marscherar vi med viljan av eld
Med viljan av väl måste vi bara leva som en
Och sluta upp med detta hat och börja dela min vän

Efter solsken kommer värsta regnet
Det är inget hinder för jag glider genom stormen
Det är bara hata, fortsätt och prata
Finns ingenting som kan trycka ner mig, ej

Efter solsken kommer värsta regnet
Det är inget hinder för jag glider genom stormen
Det är bara hata, fortsätt och prata
Finns ingenting som kan trycka ner mig, ej

Det finns inget som kan hålla ner mig
Det finns inget som kan trycka ner mig
Jag tar mig fram i livet, jag behöver inget
Allt jag behöver har jag inom mig

Mig, mig, mig, mig
Allt jag behöver har jag inom mig
Mig, mig, mig, mig
Allt jag behöver har jag inom mig

Blickar fram, huvudet högt, vaknar upp, ser mig om
Tänker snabbt, tänker ta, ser en chans, ingen slö
Känns det rätt, på hugget, mer passion, mera glöd
Ingen nöd, tiden finns, bitter fast som en nörd

Början till slut, livet som en hinderbana
Zick zack, zick zack tills det börjar klarna
Högt på bergts topp, lågt i djupa dalar
Ser en fara, jag vill varna, jag vill varna för

Efter solsken kommer värsta regnet
Det är inget hinder för jag glider genom stormen
Det är bara hata, fortsätt och prata
Finns ingenting som kan trycka ner mig, ej

Efter solsken kommer värsta regnet
Det är inget hinder för jag glider genom stormen
Det är bara hata, fortsätt och prata
Finns ingenting som kan trycka ner mig, ej

Det finns inget som kan hålla ner mig
Det finns inget som kan trycka ner mig
Jag tar mig fram i livet, jag behöver inget
Allt jag behöver har jag inom mig

Mig, mig, mig, mig
Allt jag behöver har jag inom mig
Mig, mig, mig, mig
Allt jag behöver har jag inom mig

Translation
After the sun comes the rain
There’s nothing to stop me from slipping through the storm
Keep on hating, keep on talking
There isn’t anything that can pull me down, no

Hate is my food, chatter in my barrel
I’m never too lazy to give my love to you
When I’m stressed, do you have my back
Are you there all the way so I feel safe

See how I run, run, I see hate like no obstacle
I spread love, those who hate just disappear
Loving that you have time, the time that flies, flies by
And dare to show love when you see us and we slip

After the sun comes the rain
There’s nothing to stop me from slipping through the storm
Keep on hating, keep on talking
There isn’t anything that can pull me down, no

After the sun comes the rain
There’s nothing to stop me from slipping through the storm
Keep on hating, keep on talking
There isn’t anything that can pull me down, no

There is nothing that can keep me down
There is nothing that can pull me down
I make my path in life, I don’t need anything
Everything I need I have within me

Me, me, me, me
Everything I need I have within me
Me, me, me, me
Everything I need I have within me

No one can pull me down, start from the bottom, okay
From the streets to the top, it’s just to feed the hope, okay
You just have to want it, want it
Nothing is free, just take it, take it

So yeah, are you ready my friend
Like a pair of soldiers we march with the will of fire
With the will of fire we just have to live like one
And stop this hatred and start to share my friend

After the sun comes the rain
There’s nothing to stop me from slipping through the storm
Keep on hating, keep on talking
There isn’t anything that can pull me down, no

After the sun comes the rain
There’s nothing to stop me from slipping through the storm
Keep on hating, keep on talking
There isn’t anything that can pull me down, no

There is nothing that can keep me down
There is nothing that can pull me down
I make my path in life, I don’t need anything
Everything I need I have within me

Me, me, me, me
Everything I need I have within me
Me, me, me, me
Everything I need I have within me

Looking forward, head high, waking up, looking around
Thinking fast, gonna take it, seeing a chance, no laziness
It feels right, on the ball, more passion, more fervour
No distress, there’s time, bitter but like a geek

Start to finish, life as a obstacle
Zick zack, zick zack until it starts to clear
High on the mountain top, down in deep valleys
Seeing danger, I want to warn you, warn you about it

After the sun comes the rain
There’s nothing to stop me from slipping through the storm
Keep on hating, keep on talking
There isn’t anything that can pull me down, no

After the sun comes the rain
There’s nothing to stop me from slipping through the storm
Keep on hating, keep on talking
There isn’t anything that can pull me down, no

There is nothing that can keep me down
There is nothing that can pull me down
I make my path in life, I don’t need anything
Everything I need I have within me

Me, me, me, me
Everything I need I have within me
Me, me, me, me
Everything I need I have within me

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Visitors from around the world

free counters