The home of Eurovision lyrics

behrang-miri-victor-crone_lead

Song Information
Music: Behrang Miri, Albin Johnsén,
Måns Zelmerlöw, Tony Nilsson
Lyrics: Behrang Miri, Albin Johnsén,
Måns Zelmerlöw, Tony Nilsson

Swedish
Ey, hela stan står i lågor nere vid vattnet
Brush skiter i om vem vilka har makten
Vi tar det tillbaka och tar vara på all tid som vi har
Wallah1 kompis allting kommer att bli bra

Vi kämpar oss iväg till en värld jag svär
Jag kommer leva så utan att bli nekad bro
Så låt mig bara ge mig på
Till en plats där vi tillsammans ville leva då, ville leva då

Ingenting är längre som det varit
Världen är större än igår
Somliga hittar något annat
Men vi stannar, ja vi stannar

I staden som aldrig ler
Där pulsen aldrig dör
Söker vi alltid någonting mer
Men det rår vi inte för, det rår vi inte för

Vi lovar varandra shi2 att aldrig växa upp
Vara naiva yani3 drömma om att bli stor
Vill bryta normen och vissa motstånd men
Våga göra fel så vi vet rätt när vi gör om det

Här är löftet inga sorger när vi bryter våra bojer
Chilla i området hela stan vet om det
Jag svär jag kommer leva så
Kommer aldrig ångra att vi fångade varandra
På den platsen där vi levde då

I staden som aldrig ler (I staden som aldrig ler)
Där pulsen aldrig dör (Där pulsen aldrig dör)
Söker vi alltid någonting mer (Ge mig mera nu)
Men det rår vi inte för, det rår vi inte för

Vissa jittar4 och vi har stannat kvar
I området där vi vuxit upp sen vi var barn
Dom säger flyg härifrån vi kommer jämt tillbaks
Har våra rötter här spelar på hemmaplan

Vissa drömmer om något större men har ingen plan
Med mera flos5 mera para6 står dom utan svar
Men det spelar ingen roll vad dom gör
Vi är kvar till vi dör och det rår vi inte för

I staden som aldrig ler (I staden som aldrig ler)
Där pulsen aldrig dör (Där pulsen aldrig dör)
Söker vi alltid någonting mer (Ge mig mera nu)
Men det rår vi inte för, det rår vi inte för

I staden som aldrig ler (I staden som aldrig ler)
Där minnena berör (Våra minnen är här)
Vi hatar och vi älskar
Men rår vi inte för, det rår vi inte för

Fotnoter:
1 Wallah – Jag svär vid Gud
2 shi – inte
3 yani – alltså
4 jittar – (osäkert, kommentera gärna)
5 flos – pengar
6 para – pengar

Translation
Ey, the whole city is up in flames down by the water
Bros don’t give a shit who has the power
We’ll take it back and cherish all the time we have
I swear to God friend, everything will be fine

We’ll fight our way to a world, I swear
I’ll live like that without being denied a bridge
So just let me give it a go
To a place where we together wanted to live then, wanted to live then

Nothing is anymore like it was before
The world is bigger than yesterday
Some find something else
But we stay, yes we stay

In the city that never smiles
Where the pulse never dies
We’re always searching for something more
But that’s not our fault, that’s not our fault

We promise each other to not, to never grow up
To be naive, that is to dream that we’ll become big
Want to break the norm and show resistance but
Don’t dare to make a mistake even to do it right the next time around

Here is the promise no grief when we break our handcuffs
Chill in the area the whole city knows of
I swear I’ll live like that
Will never regret that we caught each other
In that place where we lived then

In the city that never smiles (in the city that never smiles)
Where the pulse never dies (where the pulse never dies)
We’re always searching for something more (give me more now)
But that’s not our fault, that’s not our fault

Some nag but we’ve stayed
In the area we grew up as children
They say fly away but we always come back
Here are our roots, here is our home field

Some dream of something bigger but have no plan
With more cash more bucks1 they stand without answers
But it doesn’t matter what they do
We’re here until we die and that’s not our fault

In the city that never smiles (in the city that never smiles)
Where the pulse never dies (where the pulse never dies)
We’re always searching for something more (give me more now)
But that’s not our fault, that’s not our fault

In the city that never smiles (in the city that never smiles)
Where memories effect us (Our memories are here)
We hate and we love
But that’s not our fault, that’s not our fault

Footnotes:
1 Two different slang words for money (flos and para) are used since they’re used to different extents in different immigrant-heavy communities

Comments

  • Nisse says:

    Angående vad “jitta” betyder så tror jag faktiskt de säger “gitta” vilket betyder åker iväg eller sticker iväg eller liknande :).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Visitors from around the world

free counters