The home of Eurovision lyrics

emelie-irewald_lead

Song Information
Music: Emelie Irewald
Lyrics: Emelie Irewald

Swedish
Snart så slocknar alla ljusen
Jag känner mörkret överallt
I huset där vi bodde, på gatan där vi gick
Snart faller allt

Jag känner handen genom håret
Jag hör dig andas tätt intill
Jag sluter mina ögon
Ja, jag gör ju vad som helst
Stanna kvar

Vänta, jag vill följa med
Jag är rädd, rädd för mörkret

Jag ser dig dansa in på natten
I vimlet hörs ditt vackra skratt
Vi älskade i gryningen, jag hade kunnat dö
Där och då

Har alla ljus i hela världen
Samlats just i detta rum
I en och samma varelse, i mannen framför mig
Som är på väg

Vänta, jag vill följa med
Jag är rädd, rädd för mörkret
Kämpa, låt mig ta dig med
Få en chans i vår sista dans

Nu har alla ljusen slocknat
Jag har din kalla hand i min
Jag håller dig i mörkret tills morgonen är här
Jag hade kunnat dö där och då med dig

Translation
Soon all the lights have died out
I feel the darkness everywhere
In the house we lived, on the street where we walked
Soon everything will fall

I feel a hand through my hair
I hear you breathing close by me
I close my eyes
Yes, I’ll do anything
Stay here

Wait, I want to come with you
I’m afraid, afraid of the darkness

I see you dance throughout the night
In the crowd I hear your beautiful laugh
We made love at dawn, I would have happily died
Then and there

Have all the lights in the world
Gathered in just this room
In one and the same being, in the man before me
That is on his way

Wait, I want to come with you
I’m afraid, afraid of the darkness
Fight, let me take you with me
Get a chance in our last dance

Now all the lights have died out
I have your cold hand in mine
I hold you in the darkness until the morning is here
I would have happily died then and there with you

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Visitors from around the world

free counters