The home of Eurovision lyrics

norway_lead

Song Information
Music: Frode Thingnæs
Lyrics: Philip A. Kruse
Other versions
English Norwegian

Norwegian
Hvor er du når de ber om din støtte?
Du som snakker så vakkert om fred
I din kamp for engang å nå toppen
Er det vansk’lig for deg å se ned?

Kanskje bøyer du hodet i anger
Kanskje mener du at det er rett
At det ser ut som du føler med dem
Hvor er du når de trenger deg mest?

Nok et hus er jevnet med jorden
En drøm er begravet i grus
Et skrik stiger opp mot skyen
Det er vemod i vindens sus

Er det tårer som faller fra him’len
Som revner av torden og lyn?
Og mørket som omfavner verden
Er det det som hindrer ditt syn?

Hvor er du når de ber om din støtte?
Du som snakker så vakkert om fred
I din kamp for engang å nå toppen
Er det vansk’lig for deg å se ned

Kanskje bøyer du hodet i anger
Kanskje mener du at det er rett
At det ser ut som du føler med dem
Hvor er du når de trenger deg mest?

Du som kjøper din avlat i lodder
Som kan vinne deg fjernsyn og bil
Hva er det du er redd for?
Hvorfor går du stadig i tvil?

Hvor er du når de ber om din støtte?
Du som snakker så vakkert om fred
I din kamp for engang å nå toppen
Er det vansk’lig for deg å se ned

Kanskje bøyer du hodet i anger
Kanskje mener du at det er rett
At det ser ut som du føler med dem
Hvor er du når de trenger deg mest?

Translation
Where are you when they ask for your support?
You who speak such fair words of peace
In your fight to reach the top some day
Is it hard for you to look down?

Maybe you bow your head remorsefully
Maybe you think it’s right
That it looks like you emphatize with them
Where are you when they need you the most?

Yet another house is flattened
A dream buried in dust
A scream rises to the clouds
There is sadness in the sigh of the wind

Is it tears falling from the sky
Which is tearing with thunder and lightning?
And the darkness wich surrounds the world
Is that what’s blocking your sight?

Where are you when they ask for your support?
You who speak such fair words of peace
In your fight to reach the top some day
Is it hard for you to look down?

Maybe you bow your head contritely
Maybe you think it’s right
That it looks like you emphatize with them
Where are you when they need you the most?

You, who buy your indulgence in tickets
Which may win you TVs and cars
What are you afraid of?
Why are you still in doubt?

Where are you when they ask for your support?
You who speak such fair words of peace
In your fight to reach the top some day
Is it hard for you to look down

Maybe you bow your head remorsefully
Maybe you think it’s right
That it looks like you emphatize with them
Where are you when they need you the most?

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Visitors from around the world

free counters