The home of Eurovision lyrics

norway_lead

Song Information
Music: Arne Bendiksen
Lyrics: Arne Bendiksen
Other versions
English/French Norwegian

Norwegian
Å, hun er fin, tenk om hun kan bli min
(Jeg kjenner teknikken, han demper musikken)
(Snart demper han lyset, å, for et spill)
Jeg får gå varsomt frem, jeg må
(Han må ikke se at det er det jeg gjerne vil)

Være litt forsiktig
Bare så hun ikke ser at

(Å, han er sen, men han er ganske pen)
Jeg kjenner teknikken og demper musikken
Snart demper jeg lyset, å, for et spill
(Tror han jeg er av sten eller…?)
Tenk om hun forsto hva jeg så hjertens gjerne vil

Oj, nu kommer hånden

Hva skal jeg si til ham?
Jeg må være kjærlig
Hei lille ungen min

(For en munn) For en munn du har
(La meg få) La meg nå
Sveve høyt i det blå

Å, hun er pen, fine ben, men litt sen
(Han kjenner teknikken, han demper musikken)
(Der slukker han lyset, å, for et spil)
Tror hun jeg har vært lur? Blir hun
(Han spreller i garnet, hipp hurra, jeg van mitt spill)

Sur når hun oppdager hun spreller i garnet?
Hipp hurra, jeg vant mitt spill
(Å, stakkars gutt, han er vill)

Du tror at du vinner, se øynene skinner
Katt leker med musen, men hvem av oss blir pusen?
Å, for et spill, å, for et spill
Hva kan jeg få? (Jeg vet jeg må)

Være litt forsiktig
Bare så hun ikke ser at

Jeg liker å leke, jeg finner på streker
Jeg pirker og preker, å, for et spill
Å, for et spill, å, for et spill
Du kjenner teknikken og denne musikken
Oj, nu kommer hånden

Hva skal jeg si til ham?
Jeg må være kjærlig
Hei lille ungen min

(For en munn) For en munn du har
(La meg få) La meg nå
Sveve høyt i det blå

Å, hun er pen, fine ben, men litt sen
(Han kjenner teknikken, han demper musikken)
(Der slukker han lyset, å, for et spil)
Tror hun jeg har vært lur? Blir hun
(Han spreller i garnet, hipp hurra, jeg van mitt spill)

Sur når hun oppdager hun spreller i garnet?
Hipp hurra, jeg vant mitt spill
(Å, stakkars gutt, han er vill)

Å, for et spill, å, for et spill
Hva kan jeg få? (Hva kan jeg nå?)
Hele livet er et
Mmm… spill

Translation
Oh, she is pretty, imagine if she can be mine
(I know the technique, he mutes the music)
(Soon he’ll turn down the lights, oh, what a game)
I must move slowly forward, I must
(He mustn’t see that it’s just what I want)

Be a bit careful
Just so she won’t notice that

(Oh, he is late, but he is rather good-looking)
I know the technique and mute the music
Soon I’ll turn down the lights, oh, what a game
(Does he think I’m made of rock or …?)
Imagine if she understood what I so badly want

Oh, here comes the hand

What do I say to him?
I must be loving
Hi my little child

(What a mouth) What a mouth you have
(Let me) Now, let me
Float high in the sky

Oh, she is pretty, nice legs, but a bit late
(He knows the technique, he mutes the music)
(There he turns down the lights, oh, what a game)
Does she think I’ve been clever? Will she be
(He’s wriggling in the net, hip hooray, I won my game)

Mad when she finds out she’s wriggling in the net?
Hip hooray, I won my game
(Oh, poor guy, he is wild)

You think that you win, see the eyes shining
Cat playing with the mouse,but who of us will be the cat?
Oh, what a game, oh, what a game
What can I have? (I know I must)

Be a bit careful
Just so she won’t notice that

I like to play, I make pranks
I poke and preach, oh, what a game
Oh, what a game, oh, what a game
You know the technique and this music
Oh, here comes the hand

What do I say to him?
I must be loving
Hi my little child

(What a mouth) What a mouth you have
(Let me) Now, let me
Float high in the sky

Oh, she is pretty, nice legs, but a bit late
(He knows the technique, he mutes the music)
(There he turns down the lights, oh, what a game)
Does she think i’ve been clever? Will she be
(He’s wriggling in the net, hip hooray, I won my game)

Mad when she finds out she’s wriggling in the net?
Hip hooray, I won my game
(Oh, poor guy, he is wild)

Oh, what a game, oh, what a game
What can I have? (What will I make?)
All life is a
Mmm… game

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Visitors from around the world

free counters