The home of Eurovision lyrics

norway_lead

Song Information
Music: George Keller
Lyrics: Philip A. Kruse

Norwegian
Kjære venn, går det bra?
Har ofte tenkt på hva du sa
Å være den som bryter ut
Kan kreve alt av deg til slutt

Nå er jeg alene
Siste bro er brent
Ingen jeg kan lene meg mot igjen

Hva med deg?
Fryser du hver natt som meg?
Så tok jeg feil allikevel
For som du sa, prøv det selv

Nå er jeg alene
Siste bro er brent
Fikk som jeg fortjente

Noen ser dagen som den er
Jeg var blind før jeg sto her

Og hver står alene
Siste bro er brent
Ingen jeg kan lene meg mot igjen
Fikk som jeg fortjente igjen

Translation
Dear friend, are you alright?
Have often thought about what you said
To be the one that breaks out
Can require everything from you in the end

Now I’m alone
The last bridge is burnt
No one is left to lean on

How about you?
Are you cold like me every night?
So I was wrong nevertheless
Because like you said, try it yourself

Now I’m alone
The last bridge is burnt
Got what I deserved

Somebody sees the day as it is
I was blind before I stood here

And everyone stands alone
The last bridge is burnt
No one is left to lean on
Got what I deserved again

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Visitors from around the world

free counters