The home of Eurovision lyrics

norway_lead

Song Information
Music: Jon Eberson
Lyrics: Sidsel Endresen

Norwegian
De av oss som ikke tror på helvete og himmel
Vi lurer også på hvor folk blir av når de forsvinner
For oss som ikke finner trøst i prest og sakramenter
Når døden virker meningsløs, hvor er det svar å hente?

Finns du i flammen som brenner? (Finnes du der?)
Er du i elva som renner? (Er du der?)
Bor du i skyggen fra trærne?
Er du et lys fra ei stjerne?

Er du ei spire i jorda? (Er du der?)
Er du ei stråle fra sola?
Blir du en tanke jeg gjemmer?
Er du hos meg når jeg drømmer?

Og vi som ikke har noen gud, må vi akseptere
At vi blir til jord til slutt, så er du ikke mere

Finns du i flammen som brenner?
Er du i elva som renner?
Bor du i skyggen fra trærne?
Er du et lys fra ei stjerne?

(Er du ei spire i jorda?) Er du?
(Er du ei stråle fra sola?) Er du et lys?
(Blir du en tanke jeg gjemmer?)
Er du hos meg når jeg drømmer?

Bor du i skyggen fra trærne? (Er du et lys?)
Er du et lys fra ei stjerne?
(Blir du en tanke jeg gjemmer?)
Blir du en tanke jeg gjemmer?
Er du hos meg når jeg drømmer?

Translation
Those of us who don’t believe in hell and heaven
We also wonder about where people go when they disappear
For us who don’t find comfort in priests and sacraments
When death seems meaningless, where can the answers be found?

Do you exist in the burning flame? (Do you exist there?)
Are you the running river? (Are you there?)
Do you live in the shadows of the trees?
Are you a light from a star?

Are you a sprout in the soil? (Are you there?)
Are you a beam from the sun?
Do you become a thought I hide?
Are you with me when I dream?

And we who don’t have a god, do we have to accept
That we become soil in the end, and then you don’t exist anymore

Do you exist in the burning flame?
Are you the running river?
Do you live in the shadows of the trees?
Are you a light from a star?

(Are you a sprout in the soil?) Are you?
(Are you a beam from the sun?) Are you a light?
(Do you become a thought I hide?)
Are you with me when I dream?

Do you live in the shadows of the trees? (Are you a light?)
Are you a light from a star?
(Do you become a thought I hide?)
Do you become a thought I hide?
Are you with me when I dream?

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Visitors from around the world

free counters