The home of Eurovision lyrics

norway_lead

Song Information
Music: Per Røise
Lyrics: Per Røise

Norwegian
Her er vi på kvart vårt vis, på kvar vår måte
Prøver å gi litt av oss sjøl til kvarandre
Vi rekkjer ut ei hand ein gong i blant
Venter kanskje å få eit blikk, eit smil tilbake

Overalt finns så mange som treng det
Litt av vår tid, mykje meir enn våre penger

Sjøl om vi ofte er i tvil
Veljer vi å tru at det e mulig
Å bygge bru

Det finns så mykje folk på jorda
Det er så lite vi forstår
Men om vi byrjer i det små
Vil det kanskje hjelpa på

Her er vi på kvart vårt vis, på kvar vår måte
Prøver å gi litt av oss sjøl til kvarandre

Sjøl om vi ofte er i tvil
Veljer vi å tru at det e mulig
Å byggja bru

Translation
Here we are in each our way, in each our manner
Try to give a little of ourselves to each other
We reach out a hand once in a while
May expect to get a look, a smile in return

Everywhere there are so many who needs it
A bit of our time, a lot more than our money

Even though we often doubt
We choose to believe that it’s possible
To build a bridge

There are so many people in this world
There is so little we understand
But if we start with a little bit
It will might help us

Here we are in each our way, in each our manner
Try to give a little of ourselves to each other

Even though we often doubt
We choose to believe that it’s possible
To build a bridge

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Visitors from around the world

free counters