The home of Eurovision lyrics

tor-endresen_lead

Song Information
Music: Knut Koppang
Lyrics: Knut Koppang

Norwegian
Fra et håp til en håpløs situasjon
Kan’kke si hva vi føler

Men før du står opp og går din vei
Er det en ting som du må svare meg
Om en stund, kan jeg få ringe deg?
Vet han er der så alt jeg gjør er

Kaster bort tid på en drøm
Høstmørket trenger seg på igjen
Kaster bort tid på en håpløs, hemmelig drøm
(Hemmelig drøm)

Vi har en streng diskresjon
Nå er tid for å glemme

Men før du står opp og går din vei
Er det en ting som du må svare meg
Om en stund, kan jeg få ringe deg?
Vet han er der så alt jeg gjør er

Kaster bort tid på en drøm
Høstmørket trenger seg på igjen
Kaster bort tid på en håpløs, hemmelig drøm

Vi er to som forstår
Vi håper tid leger alle sår
Gi meg tid, gi meg ro

Kaster bort tid på en drøm

Kaster bort tid på en drøm
Høstmørket trenger seg på igjen
Kaster bort tid på en håpløs, hemmelig drøm

Kaster bort tid på en drøm
Høstmørket trenger seg på igjen
Kaster bort tid på en håpløs, hemmelig drøm

Translation
From a hope to a hopeless situation
Cannot say what we’re feeling

But before you get up and walk away
There is one thing that you must answer
In a while, may I call you then?
Know he’s there so all I do is

Waste my time on a dream
The autumn darkness intrudes again
Waste my time on a hopeless, secret dream
(Secret dream)

We have a strict discretion
Now the time has come to forget

But before you get up and walk away
There is one thing that you must answer
In a while, may I call you then?
Know he’s there so all I do is

Waste my time on a dream
The autumn darkness intrudes again
Waste my time on a hopeless, secret dream

We are two who understand
We hope that time heals all wounds
Give me time, give me calmness

Waste my time on a dream

Waste my time on a dream
The autumn darkness intrudes again
Waste my time on a hopeless, secret dream

Waste my time on a dream
The autumn darkness intrudes again
Waste my time on a hopeless, secret dream

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Visitors from around the world

free counters