The home of Eurovision lyrics

jahn-teigen_lead

Song Information
Music: Jahn Teigen
Lyrics: Jahn Teigen, Knut Meiner

Norwegian
Vinden fra øst er blitt mildere i år, kan vi tro at det er sant?
Vi som satt her uten håp i går, de møttes og de vant
Reagan, Gorbatsjov, de sa: Fred og frihet er vårt mål
Vinden fra øst er blitt mildere i år, vi vil tro at det er sant

Vinden fra vest er blitt mildere i år, kan vi tro at det er sant?
Vi som satt her uten håp i går, men de møttes og de vant
Reagan, Gorbatsjov, de sa: Fred og frihet er vårt mål
Vinden fra vest er blitt mildere i år, vi vil tro at det er sant

Kan vi tro at glasnost ikke er et spill
Men noe vi kan tro på, noe som er fint
Kan vi tro på glasnost, tro på deres løfter
Som vil gi oss tillit til Washington og Kreml, er det sant?

Øst og vest e’kke fiender i år, kan vi tro at det er sant?
Håpløsheten strammet til i går, før de møttes og de vant
Reagan, Gorbatsjov, de sa: Fred og frihet er vårt mål
Øst og vest e’kke fiender i år, vi vil tro at det er sant

Kan vi tro at glasnost ikke er et spill
Men noe vi kan tro på, noe som er fint
Kan vi tro på glasnost, tro på deres løfter
Som vil gi oss tillit til Washington og Kreml, er det sant?

(Kan vi tro at det er sant?) Noe som er fint
(Kan vi tro at det er sant?) Er det sant?

Kan vi tro at glasnost ikke er et spill
Men noe vi kan tro på, noe som er fint
Kan vi tro på glasnost, tro på deres løfter
Som vil gi oss tillit til Washington og Kreml

Øst og vest e’kke fiender i år, vi vil tro at det er sant

Translation
The wind from east is calmer this year, can we believe that it is true?
We had no hope yesterday, they met and they won
Reagan, Gorbatsjov, they said: Peace and freedom is our goal
The wind from east is calmer this year, we want to believe that it is true

The wind from west is calmer this year, can we believe that it is true?
We had no hope yesterday, but they met and they won
Reagan, Gorbatsjov, they said: Peace and freedom is our goal
The wind from west is calmer this year, we want to believe that it is true

Can we believe that glasnost isn’t staged
But something to believe in, something that is good
Can we believe in glasnost, believe in their promises
That will give us faith in Washington and the Kremlin, is it true?

East and west aren’t enemies this year, can we believe that it is true?
Yesterday the despair tightened its grip, before they met and they won
Reagan, Gorbatsjov, they said: Peace and freedom is our goal
East and west aren’t enemies this year, we want to believe that it is true

Can we believe that glasnost isn’t staged
But something to believe in, something that is good
Can we believe in glasnost, believe in their promises
That will give us faith in Washington and the Kremlin, is it true?

(Can we believe that it is true?) Something that is good
(Can we believe that it is true?) Is it true?

Can we believe that glasnost isn’t staged
But something to believe in, something that is good
Can we believe in glasnost, believe in their promises
That will give us faith in Washington and the Kremlin

East and west aren’t enemies this year, we want to believe that it is true

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Visitors from around the world

free counters