The home of Eurovision lyrics

norway_lead

Song Information
Music: Odd Arvid Eilertsen, Sverre Kjelsberg
Lyrics: Ragnar Olsen

Norwegian
Æ har en nabo fra India
Og en som e i fra Ghana
Og ei som også kom langveis fra
Ho stamme fra Mo i Rana

Sjøl e æ innfødt og innbitt patriot
Men de nye naboan vil æ ta i mot

Måsen kan vel låne fargan fra ei papegøya
Åpne tanka, åpne døre, åpne øya
Måsen kan vel låne fargan fra ei papegøya
Åpne tanka, åpne døre, åpne øya

Æ har fått smake på lam i spinat
Og høre om ukjente vana
Og dem blir bydd på ekotisk mat
Som fårikal i fra Rana

Så kan vi diskutere musikk og religion
Og la tankan brytes om ulik tradisjon

Måsen kan vel låne fargan fra ei papegøya
Åpne tanka, åpne døre, åpne øya
Måsen kan vel låne fargan fra ei papegøya
Åpne tanka, åpne døre, åpne øya

Sku æ bygge beskyttanes mura
Med vollgrav og skyteskår
Og tenke at andre kultura
E nåkka æ aldri førstår

Sku æ være en flyktning fra verden
En fange i isolat
Et engstelig offer så lett å forføre
Bitt av fremmedhat

Nei, heller vil æ høre på kloke kongeord
Og la folk få møtes på likefot her nord

Måsen kan vel låne fargan fra ei papegøya
Åpne tanka, åpne døre, åpne øya
Måsen kan vel låne fargan fra ei papegøya
Åpne tanka, åpne døre, åpne øya

Translation
I have a neighbour from India
And one who is from Ghana
And one who also is from afar
She comes from Mo i Rana

I myself am a native and a stubborn patriot
But I want to make the new neighbours feel welcome

The seagull may as well borrow colours from a parrot
Open mind, open doors, open eyes
The seagull may as well borrow colours from a parrot
Open mind, open doors, open eyes

I have tasted lamb in spinach
And heard about unknown habits
And they are offered exotic food
Like sheep in cabbage from Rana

Then we can discuss music and religion
And disagree about different tradition

The seagull may as well borrow colours from a parrot
Open mind, open doors, open eyes
The seagull may as well borrow colours from a parrot
Open mind, open doors, open eyes

Should I build protective walls
With moat and embrasures
And think that other cultures
Is something I’ll never understand

Should I be a refugee from the world
A prisoner in isolation
An anxious victim so easy to seduce
Bitten by xenophobia

No, I will rather listen to wise words from the king
And let people meet on equal terms here north

The seagull may as well borrow colours from a parrot
Open mind, open doors, open eyes
The seagull may as well borrow colours from a parrot
Open mind, open doors, open eyes

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Visitors from around the world

free counters