The home of Eurovision lyrics

norway_lead

Song Information
Music: Nissa Nyberget
Lyrics: Idar Lind

Norwegian
Du har en vei å gå i trua på det kjente
Der andre har gått før dæ der er det håp å hente
Men målet ditt blir uvisst og trua di blir skjør
Når tankan som du tenke, dem er tenkt mang ganga før

Framtida er åpen og drømman dine mange
Du har så fine plana om å ta det store spranget
Når gata som du går i er strødd med knuste håp
Så stanse du og står i ro, det e den beste plassen å stå

Akkurat nå begynne livet
Spiren er sådd akkurat nå
Du må lære dæ å stå når du kan krype
Reis dæ og gå akkurat nå

Akkurat nå begynne livet
Spiren e sådd akkurat nå
Du må lære dæ å stå når du kan krype
Reis dæ og gå akkurat nå

Gå ut og plant en busk i jord som du kan spa i
Legg dæ under busken med nånn som du er glad i
Vi ska ikke sladre om det som dåkker gjør
Dem visste ka dem gjorde, ska vi si når ungen spør

Akkurat nå begynne livet
Spiren e sådd akkurat nå
Du må lære dæ å stå når du kan krype
Reis dæ og gå akkurat nå

Nå begynne livet
Spiren e sådd akkurat nå
Du må lære dæ å stå når du kan krype
Reis dæ og gå akkurat nå

Translation
You have a path to walk in belief of the known
Where others have walked before you there is hope to get
But your goal becomes uncertain and your faith becomes fragile
When the thoughts you think, they have been thought many times before

The future is open and your dreams so many
You have so wonderful plans about taking the big leap
When the street you walk in is scattered with broken hopes
Then you stop and stand still, it is the best place to stand

Just now life begins
The sprout is sown just now
You have to learn to stand when you can crawl
Get up and walk just now

Just now life begins
The sprout is sown just now
You have to learn to stand when you can crawl
Get up and walk just now

Go out and plant a shrub in soil that you can dig in
Lie underneath the shrubs with someone that you love
We won’t tell anyone about what you do
They knew what they did, that’s what we’ll say when the kid asks

Just now life begins
The sprout is sown just now
You have to learn to stand when you can crawl
Get up and walk just now

Life begins now
The sprout is sown just now
You have to learn to stand when you can crawl
Get up and walk just now

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Visitors from around the world

free counters