The home of Eurovision lyrics

norway_lead

Song Information
Music: Arne Akselvoll
Lyrics: Arne Akselvoll

Norwegian
Du bare går, du går omkring og drømmer
Hva skal du bli, tankene strømmer forbi
Du bare ler og tenker på noe annet
Men tiden er her, gjør noe mens du har sjans

For det er din tur nå
Du kan’ke bare gå og drømme
For det er din tur nå
Ingen kan ta fra deg en drøm

Hva gjør du her, ja midt oppi det hele
Har du en plan, prøv å tenke på ny
Du har en sjans, kan gjøre noe nyttig
Ja, reis deg og se hva livet byr deg på

Ja, det er din tur nå
Du kan’ke bare gå og drømme
For det er din tur nå
Ingen kan ta fra deg en drøm

Ja, det er din tur nå
Du kan’ke la den gå fra deg
For det er din tur nå
Ingen kan ta fra deg en drøm

Hvis du våkner opp av dvalen
Da ser du hva som holder på å skje
Du kan’ke sitte helt i ro og se på
Hva har du gjort, er det for sent?
Du kan’ke la det drive av sted

For det er din tur nå
Du kan’ke bare gå og drømme
For det er din tur nå
Ingen kan ta fra deg en drøm

For det er din tur nå
Du kan’ke bare gå og drømme
For det er din tur nå
Ingen kan ta fra deg en drøm
En drøm

Translation
You only go, you go around and dream
What should you become, the thoughts flow past
You only laugh and think about something else
But the time has come, do something while you can

Because it’s your turn now
You can’t just go around and dream
Because it’s your turn now
No one can take your dream away

What are you doing here, yes in the middle of it all
Do you have a plan, try to think again
You have one opportunity, can do something useful
Yes, get up and see what life offers you

Yes, it’s your turn now
You can’t just go around and dream
Because it’s your turn now
No one can take your dream away

Yes, it’s your turn now
You can’t let it slip away
Because it’s your turn now
No one can take your dream away

If you wake up from your sleep
Then you’ll see what is about to happen
You can’t sit still and watch it
What have you done, is it too late?
You can’t let it drift away

Because it’s your turn now
You can’t just go around and dream
Because it’s your turn now
No one can take your dream away

Because it’s your turn now
You can’t just go around and dream
Because it’s your turn now
No one can take your dream away
Your dream

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Visitors from around the world

free counters